83. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

Z okazji, przypadającej 12 maja 2018 r., 83. rocznicy śmierci Patrona i Fundatora naszej Alma Mater Marszałka Józefa Piłsudskiego (05.12.1867-12.05.1935) przedstawiciele Kierownictwa Uczelni: Prorektor ds. Rozwoju prof. Czesław Urbanik, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Michał Lenartowicz, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego prof. Krzysztof Perkowski oraz Dyrektor Biura Rektora mgr Agnieszka Swoboda-Zielińska, złożyli kwiaty pod Jego pomnikiem w imieniu całej społeczności akademickiej.

Fot. Ewa Bujalska

data publikacji: 2018.05.11