22. Piknik Naukowy za nami

W sobotę 9 czerwca br. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie po raz kolejny uczestniczyła w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, odbywającym się na Stadionie Narodowym. Tegoroczna 22. już edycja odbyła się pod hasłem Ruch, jakże bliskim filozofii naszej Alma Mater. Licznie oblegane stanowisko AWF Warszawa, jak co roku zapewniało wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także seniorów odwiedzających 22. Piknik Naukowy. Naszą misją i celem było zachęcanie różnych grup społecznych i wiekowych do systematycznej aktywności fizycznej. Misję tę realizowaliśmy z powodzeniem poprzez pokaz i naukę prawidłowej techniki biegu, marszu Nordic Walking oraz w próbie przysiadu z FMS. Bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się diagnostyka stóp oraz postawy ciała. Zarówno dzieci jak i dorośli zmierzyli się także w próbie siły ściskając dynamometr. W rozmowach z uczestnikami kładliśmy nacisk na edukację, a przede wszystkim świadomość zdrowego stylu życia oraz rolę aktywności fizycznej.

Obecność AWF Warszawa na 22. Pikniku Naukowym była możliwa dzięki wsparciu, zaangażowaniu i poświęceniu wielu osób.

Nadzór nad organizacją naszego stoiska i prezentacją jego oferty pełnili: prof. dr hab. Monika Guszkowska – Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń, dr Karol Gryko – koordynator międzywydziałowy, dr Anna Kopiczko – koordynator wydziałowy z Wydziału Wychowania Fizycznego, dr hab. prof. AWF Izabela Rutkowska – Prodziekan ds. Nauki - koordynator wydziałowy z Wydziału Rehabilitacji, dr Joanna Piotrowska – koordynator wydziałowy z Wydziału Turystyki i Rekreacji.

Czynny udział w realizacji przedsięwzięcia wzięli:

Z Wydziału Wychowania Fizycznego: pracownicy Zakładu Antropologii i Promocji Zdrowia: dr Anna Kopiczko, dr Monika Łopuszańska – Dawid, dr Teresa Karpiniak, dr Beata Wojtyczek, Elżbieta Kęsicka oraz Aleksandra Bogucka (SKN Młodych Antropologów); pracownicy Zakładu Lekkoatletyki i Gier Sportowych: dr Karol Gryko, dr Dorota Kamień, mgr Iwona Maliszewska. Marcin Luto – multimedalista MP i ME w sumo oraz studentki i studenci: Aleksandra Barszcz, Malwina Dziążak, Karolina Tabor, Magdalena Trenda, Patryk Adamczyk, Dominik Milewski, Beata Pietrasz, Bartłomiej Werelich, Kamil Soborski, Bartłomiej Mierzejewski.

Z Wydziału Rehabilitacji: mgr Edyta Łukasik z Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii i mgr Monika Filipowicz z Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej oraz reprezentacja studencka: Anna Cygańska (doktorantka), Jurand Słoniewicz, Natalia Kojder, Dorota Chruściel, Mateusz Kuneka, Aleksandra Wychowałek, Weronika Kruk, Dominika Walczak, Tomasz Osiak, Adam Kasianiuk, Bartosz Krasowski, Szymon Ruszczyk, Małgorzata Węcławek.

Z Wydziału Turystyki i Rekreacji: dr Joanna Piotrowska z Zakładu Metodyki Rekreacji oraz studentki Klaudia Kozłowska i Anna Mostowiec.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z perspektywy stoiska AWF Warszawa.

data publikacji: 2018.06.12