2. edycja międzynarodowego projektu MAC2 w AWF Warszawa

W dniach 14-19 października br. AWF Warszawa była gospodarzem 2. edycji międzynarodowego projektu MAC2 (Managing Across Cultures). Tym razem gościliśmy przedstawicieli 9 uniwersytetów europejskich - 80 studentów i 12 wykładowców z Belgii (z 3 uczelni), Czech, Litwy, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Finlandii. Akcję koordynował uniwersytet w Stenden z Holandii przy współpracy przedstawicieli z naszej uczelni: mgr Agnieszki Beer z Wydziału Rehabilitacji, mgr Elżbiety Giegżno z Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz mgr. Tomasza Skiby z Biura Współpracy z Zagranicą.

Celem projektu było zaoferowanie studentom możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności i postaw niezbędnych do wykonywania pracy za granicą lub w środowisku międzynarodowym. Podczas pobytu w Warszawie studenci pracowali nad rożnymi zadaniami w wielokulturowych zespołach. Była to okazja, aby uczynić ich bardziej świadomymi i wrażliwymi na różnice kulturowe oraz na różnice w stylach komunikacji i zarządzania.

W czasie pobytu w Warszawie, oprócz pracy merytorycznej, zostały zorganizowane liczne imprezy integracyjne, sportowo-taneczne oraz kulturalne przy współudziale studentów z Wydziału TiR i Wydziału Rehabilitacji.

data publikacji: 2018.10.30