Paczki świąteczne dla dzieci

Prośba do pracowników, emerytów i rencistów AWF, a szczególnie do pracowników zatrudnionych w AWF od roku 2016, o zgłaszanie w Dziale Spraw Pracowniczych dzieci zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, urodzonych w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2015 r., celem uzupełnienia listy dzieci, którym przysługują paczki świąteczne.

Zgłoszenia można dokonać: osobiście - Budynek Administracji, pok. nr 15, telefonicznie – tel. 22 834 16 20 lub 22 834 04 31 wew. 295 albo mailowo, e-mail: maria.fabijanowska@awf.edu.pl najpóźniej do 30.09.2016 r.

Dzieci zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględnione przy przyznaniu paczki świątecznej.

data publikacji: 2016.09.06