Bony towarowe 2017

Dział Spraw Pracowniczych uprzejmie informuje, że bony towarowe można odbierać

w Kasie AWF Warszawa w godzinach 9.00 - 13.00 wg następującego harmonogramu:

6 – 7 listopada 2017 r. – pracownicy

8 – 9  i  13 - 17 listopada 2017 r. (z wyjątkiem piątku 10 listopada 2017 r.) – emeryci, renciści, osoby uprawnione inne, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne.

Osoby odbierające bony za dział, zakład lub katedrę powinny mieć przy sobie dowód osobisty.

Serdecznie zapraszamy.

data publikacji: 2017.10.27