Bony towarowe

Dział Spraw Pracowniczych uprzejmie informuje, że bony towarowe można odbierać

w Kasie AWF Warszawa w godzinach 9.00 - 13.00 wg następującego harmonogramu:

2 – 3 listopada 2016 r. – pracownicy

4 – 10 listopada 2016 r. – emeryci, renciści, osoby uprawnione inne, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne.

Osoby odbierające bony za dział, zakład lub katedrę powinny mieć przy sobie dowód osobisty.

Serdecznie zapraszamy.

data publikacji: 2016.10.28