Aktualności


Warszawa, 9 września 2019r.

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne II stopnia od 9 do 22 września 2019 r.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dodatkowym naborze będą tworzone na zasadzie kolejności zgłoszeń kandydatów w SER.

Pod uwagę będą brane osoby które będą po obronie licencjatu oraz osoby z uiszczoną opłatą rekrutacyjną.

Składanie kompletnych dokumentów na studia 23 września 2019r. godz. 9.00 Gmach główny pok. 64


Warszawa, 10.05.2019

Wykaz Przychodni Lekarskich

Badanie wykonujemy w miejscu zamieszkania.

Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby jak i wydającej skierowanie szkoły. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań przez inne placówki. Koszty ponosi kandydat.

Za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do AWF.


Warszawa, 10.04.2019

Kandydaci na studia w AWF Warszawa, mogą pobrać imienne skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy, które znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata- WYBRANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA - WYDRUKI.


System Elektronicznej Rekrutacji

Brak elementów do wyświetlenia