Aktualności


Warszawa, 22 lipca 2019

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna kierunek turystyka i rekreacja ogłasza dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia do dnia 11 września 2019r. Wpłynięcie opłaty rekrutacyjnej i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dodatkowym naborze dnia 12 września 2019r.

Składanie kompletnych dokumentów na studia w dniu 13 września 2019r. o godz. 9:00 w SG-4.

W dodatkowej rekrutacji nie odbędzie się egzamin ze sprawności fizycznej z pływania.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu na studia będzie decydowała punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości.


Warszawa, 22 lipca 2019

Dodatkowa rekrutacja na studia niestacjonarne

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna kierunek wychowanie fizyczne ogłasza dodatkowy nabór na studia niestacjonarne I stopnia do dnia 11 września 2019r. Wpłynięcie opłaty rekrutacyjnej i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dodatkowym naborze dnia 12 września 2019r.

Składanie kompletnych dokumentów na studia w dniu 13 września 2019r. o godz. 9:00 w SG-4.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu na studia będzie decydowała punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości.


Warszawa, 22 lipca 2019

Dodatkowa rekrutacja na studia - Filia Biała Podlaska

Informujemy, że Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej posiada jeszcze wolne miejsca na następujące kierunki studiów stacjonarnych:

studia I stopnia

  • wychowanie fizyczne
  • wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
  • sport – piłka nożna
  • trener personalny
  • terapia zajęciowa
  • kosmetologia

studia II stopnia

  • wychowanie fizyczne
  • fizjoterapia

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA Z FILII AWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ DO AWF W WARSZAWIE.

ZGODNIE Z § 12 UST. 2 oraz  ust. 7 REGULAMINU Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego W Warszawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. student może ubiegać się o przeniesienie na studia w akademii po ukończeniu  pierwszego  roku studiów  pierwszego  stopnia, pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub pierwszego semestru studiów drugiego stopnia. Warunki przeniesienia określa dziekan wydziału przyjmującego.

Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rekrutacji możliwa jest pod adresem https://rekrutacja.awf-bp.edu.pl

Szczegółowych informacji o rekrutacji na wybrany kierunek udzielają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne:

  • fizjoterapia, kosmetologia, turystyka i rekreacja, terapia zajęciowa - tel. 83 342 88 85
  • wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, sport – piłka nożna - tel. 83 342 88 84

Punkt informacyjny dla kandydatów na studia ul. Akademicka 2, pok. 133, tel. 83 342 88 22, e-mail: rekrutacja@awf-bp.edu.pl, www.awf-bp.edu.pl/


Warszawa, 10.05.2019

Wykaz Przychodni Lekarskich

Badanie wykonujemy w miejscu zamieszkania.

Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby jak i wydającej skierowanie szkoły. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań przez inne placówki. Koszty ponosi kandydat.

Za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do AWF.


Warszawa, 10.04.2019

Kandydaci na studia w AWF Warszawa, mogą pobrać imienne skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy, które znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata- WYBRANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA - WYDRUKI.


System Elektronicznej Rekrutacji

Brak elementów do wyświetlenia