Harmonogram 2019

Studia I stopnia i jednolite 5-letnie magisterskie

System Elektronicznej Rekrutacji 
w roku akademickim 2019/2020 od 16 kwietnia 2019 r.
KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE  
studia stacjonarne 

24 czerwca  -  zakończenie rejestracji w SER.

25 czerwca, pok. 64 - ostateczny termin złożenia zaświadczeń o osiągnięciach sportowych.

26 czerwca  -  posiedzenie Komisji ds. Sportu, oraz Komisji ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych.

27 czerwca  - wysłanie zawiadomień o przyjeździe na egzamin pocztą e-mail.

01 - 02 - 03 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE
 studia niestacjonarne 

08 lipca  - zakończenie rejestracji w SER

KIERUNEK SPORT

24 czerwca  -  zakończenie rejestracji w SER.

25 czerwca, pok. 64 - ostateczny termin złożenia zaświadczeń o osiągnięciach sportowych.

26 czerwca  -  posiedzenie Komisji ds. Sportu, oraz Komisji ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych.

27 czerwca  - wysłanie zawiadomień o przyjeździe na egzamin pocztą e-mail.

04 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA 

01 lipca  -  zakończenie rejestracji w SER.

03 lipca - wysłanie  zawiadomień o przyjeździe na egzamin pocztą e-mail.

05 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

02 lipca - zakończenie rejestracji w SER.

04 lipca - wysłanie zawiadomień o przyjeździe na egzamin pocztą e-mail.

08 - 09 - 10 lipca  - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

08 lipca - zakończenie rejestracji w SER

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

08 lipca  - zakończenie rejestracji w SER

PRZYJĘCIA NA STUDIA
12 lipca 
termin ogłoszenia list rankingowych na wszystkich kierunkach studiów.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia  w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:

15 lipca poniedziałek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I

16 lipca wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - J, K, L, Ł, M, N, O, P

17 lipca środa zakres nazwisk (pierwsza litera) -  R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ż, Ź

18 lipca -  ogłoszenie list rankingowych w 2 turze (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc).

19 lipca godz. 9.00 -  składania dokumentów  w 2 turze.

DODATKOWY NABÓR NA STUDIA 

24 lipca - zostanie ogłoszony jeśli zostaną wolne miejsca na studia.

11 września - zakończenie rejestracji w SER w dodatkowym 2 naborze.

12 września - termin ogłoszenia list rankingowych w dodatkowym naborze.

13 września godz. 9.00 – 12.00  - składania dokumentów.

Studia II stopnia

 System Elektronicznej Rekrutacji 
w roku akademickim 2019/2020 od 16 kwietnia 2019 r.
STUDIA 
STACJONARNE

2 września  zakończenie rejestracji w SER

fizjoterapia, pielęgniarstwo, sport, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.

EGZAMIN TESTOWY 
Z WIEDZY OGÓLNEJ

5 września godz. 9.00 pielęgniarstwo test z wiedzy ogólnej

6 września godz. 9.00 fizjoterapia test z wiedzy ogólnej

6 września godz. 12.00 turystyka i rekreacja test z wiedzy ogólnej

6 września godz. 12.00 wychowanie fizyczne test z wiedzy ogólnej

PRZYJĘCIA
 NA STUDIA STACJONARNE 

9 września (poniedziałek) - godz. 9.00 - 12.00 SG - 4 składanie dokumentów od osób zakwalifikowanych

na kierunki: pielęgniarstwo, sport.

Terminy składania dokumentów 
w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu
 dla poszczególnych dni wg harmonogramu.

Składanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na kierunki:

fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne

10 września (wtorek) godz. 9.00 - 12.00 SG - 4, zakres nazwisk (pierwsza litera) A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K,

11 września (środa) godz. 9.00 - 12.00 SG - 4 zakres nazwisk (pierwsza litera) L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ż, Ź

STUDIA 
NIESTACJONARNE 

23 września  zakończenie rejestracji w SER  kierunki: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja.

PRZYJĘCIA NA STUDIA
 NIESTACJONARNE

25 września (środa) godz. 9.00 gmach główny pok. 64 składanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na kierunek wychowanie fizyczne

26 września (czwartek) godz. 9.00 gmach główny pok. 64 składanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na kierunek turystyka i rekreacja