Harmonogram 2019 (w opracowaniu)

Studia I stopnia i jednolite 5-letnie magisterskie
Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 od 16 kwietnia 2019 r.
KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE  studia stacjonarne 

24 czerwca  -  zakończenie rejestracji w SER.

25 czerwca, pok. 64 - ostateczny termin złożenia zaświadczeń o osiągnięciach sportowych.

26 czerwca  -  posiedzenie Komisji ds. Sportu, oraz Komisji ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych.

27 czerwca  - wysłanie zawiadomień o przyjeździe na egzamin pocztą e-mail.

01 - 02 - 03 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE studia niestacjonarne 

08 lipca  - zakończenie rejestracji w SER

KIERUNEK SPORT

24 czerwca  -  zakończenie rejestracji w SER.

25 czerwca, pok. 64 - ostateczny termin złożenia zaświadczeń o osiągnięciach sportowych.

26 czerwca  -  posiedzenie Komisji ds. Sportu, oraz Komisji ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych.

27 czerwca  - wysłanie zawiadomień o przyjeździe na egzamin pocztą e-mail.

04 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA 

01 lipca  -  zakończenie rejestracji w SER.

03 lipca - wysłanie  zawiadomień o przyjeździe na egzamin pocztą e-mail.

05 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

02 lipca - zakończenie rejestracji w SER.

04 lipca - wysłanie zawiadomień o przyjeździe na egzamin pocztą e-mail.

08 - 09 - 10 lipca  - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

08 lipca - zakończenie rejestracji w SER

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

08 lipca  - zakończenie rejestracji w SER

PRZYJĘCIA NA STUDIA
12 lipca termin ogłoszenia list rankingowych na wszystkich kierunkach studiów.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia  w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:

15 lipca, poniedziałek godz. 9.00 - 12.00 w SG-1- zakres nazwisk (pierwsza litera) -   A, B, C, D, E, F, G , H, I,

16 lipca, wtorek godz. 9.00 - 12.00 w SG-1- zakres nazwisk (pierwsza litera) -   J, K, L M, N, O, P,

17 lipca, środa godz. 9.00 - 12.00 w SG-1 - zakres nazwisk (pierwsza litera) -  R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

18 lipca -  ogłoszenie list rankingowych w 2 turze (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc).

19 lipca godz. 9.00 -  składania dokumentów  w 2 turze.

DODATKOWY NABÓR NA STUDIA 

24 lipca - zostanie ogłoszony jeśli zostaną wolne miejsca na studia.

11 września - zakończenie rejestracji w SER w dodatkowym 2 naborze.

12 września - termin ogłoszenia list rankingowych w dodatkowym naborze.

13 września godz. 9.00 – 12.00  - składania dokumentów.

Studia II stopnia
Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 od 16 kwietnia 2019 r.
STUDIA STACJONARNE II stopnia  
  

2 września

5 września godz. 9.00

Zakończenie rejestracji w SER - wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja.

Pielęgniarstwo egzamin testowy z wiedzy ogólnej

6 września godz. 9.00

Fizjoterapia egzamin testowy z wiedzy ogólnej

6 września godz. 12.00

Turystyka i rekreacja egzamin testowy z wiedzy ogólnej.

6 września godz. 12.00

Wychowanie fizyczne egzamin testowy z wiedzy ogólnej.

10, 11, września

godz.9.00-12.00

w SG - 1

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia  

w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:

10 września, wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, D, E, F, G , H, I, J, K,

11 września, środa zakres nazwisk (pierwsza litera) -  L M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia
 

23 września

Zakończenie rejestracji w SER

25 września godz. 9.00

pok.64

Wychowanie fizyczne przyjmowanie dokumentów

26 września godz. 9.00

pok.64

Turystyka i rekreacja przyjmowanie dokumentów