Statystyki rekrutacyjne

Zespół ds. Rekrutacji, Promocji i Informacji Działu Nauczania i Spraw Studenckich przedstawia progi punktowe przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynając od roku akademickiego 2001/2002

Kandydaci często pytają o progi punktowe na poszczególne kierunki studiów. Przez próg punktowy rozumieć należy wynik kwalifikacji ostatniej osoby przyjętej na studia z listy rankingowej.

Po pierwsze, wpływ na kształt listy rankingowej na studia mają wyłącznie: liczba kandydatów na dane studia oraz wyniki uzyskane przez nich z egzaminu sprawności fizycznej i na egzaminie maturalnym, te zaś zmieniają się każdego roku i trudno na podstawie informacji z lat ubiegłych szacować swoje szanse w porównaniu z maturzystami zdającymi egzamin w roku bieżącym.

Poniżej prezentujemy tabelę z minimalnymi wynikami, które pozwoliły w ubiegłych latach dostać się na kierunki. W ich przypadku wahania wysokości progu nie są duże.

Zamiast do analizy progów punktowych, zachęcamy zatem do skoncentrowania się na osiągnięciu wysokich wyników na egzaminach sprawnościowych i maturalnych i życzymy powodzenia!