Doktor Jacques Rogge

Doktor Jacques Rogge

Dr Jacques Rogge urodził się 2 maja 1942 roku w Ghent (Gandawa) w Belgii.Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej. Przez wiele lat prowadził prywatną praktykę lekarską, którą zawiesza w roku 2001, po objęciu funkcji ósmego Prezydenta MKOL. Pochodzi z rodziny flamandzkiej o bogatych tradycjach sportowych. Sam Kandydat uprawiał zawodniczo żeglarstwo - uzyskując wielokrotnie mistrzostwo Belgii i tytuł mistrza świata w klasie Finn, trzykrotnie reprezentował Belgię w tej dyscyplinie na Igrzyskach Olimpijskich. Rugby jest drugą dyscypliną sportu, w której osiągał mistrzowskie tytuły z drużyną narodową. Łącząc doświadczenia praktyki sportowej z wiedzą medyczną, poświęca się działalności w wielu komisjach, agendach i grupach roboczych związanych z opieką medyczną olimpijczyków. Działa m.in. w Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) i Komisji Medycznej, Ruchu Olimpijskiego, Solidarności Olimpijskiej, Programu Olimpijskiego i Oceny Przygotowań Olimpijskich MKOL. Znacząco przyczynił się do ustanowienia służb medycznych i antydopingowych, które funkcjonują obecnie w sporcie olimpijskim. Kandydat biegle posługuje się pięcioma językami: flamandzkim, francuskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Wybór na stanowisko Prezydenta MKOL jest wyróżnieniem przez społeczność międzynarodową i wyrazem uznania dla kompetencji zawodowych dr J.Rogge, Jego zdolności kierowania zespołami ludzkimi, umiejętności negocjacyjnych, erudycji i megakulturowego widzenia problemów związanych ze sportem i ideą olimpijską. Poświęcając się całkowicie ruchowi olimpijskiemu, dr J.Rogge wykorzystuje osobiste doświadczenia sportowe, z całą mocą przeciwstawia się zagrożeniom, obecnym w światowym sporcie, a w szczególności: dopingowi, korupcji i brutalności na stadionach. W pełni docenia ideę edukacji młodego pokolenia poprzez sport pozbawiony jakiejkolwiek formy dyskryminacji i jest wierny zasadom fair-play. Wyznaje tezę, że ruch sportowy winien być niezależny od wpływów polityki. Kandydat uważa, że należy dążyć do humanizacji walki sportowej, poszanowania przeciwnika i respektowania regulaminów. Dr J.Rogge, służąc tym ideałom, podkreśla rolę sportu w procesie integracji Europejskiej. W Jego opinii Europa odgrywa ważną rolę w aspekcie sportowym, organizacyjnym i kulturowym ruchu olimpijskiego. Kierując pracami MKOL, deklaruje poparcie dla działań na niwie olimpizmu wszystkim państwom należącym i wstępującym do Unii Europejskiej. Dr J.Rogge w 2002 roku przyjął patronat honorowy nad VI Kongresem Naukowym „Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich", organizowanym w naszej Uczelni, znacząco podnosząc jego rangę. Wielokrotnie spotykał się podczas igrzysk olimpijskich z polskimi sportowcami i działaczami. Między innymi z kierownictwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego omawiał sytuację w Europejskim ruchu olimpijskim. Z uznaniem kibicuje osiągnięciom żeglarskim naszego studenta Mateusza Kusznierewicza.