Szkolenia i warsztaty prowadzone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego

Roller - zastosowanie w treningu

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z ćwiczeniami wykonywanymi na rollerze, które można wprowadzać w ramach zajęć  ruchowych grupowych i indywidualnych z uczestnikami w różnym wieku i różnymi umiejętnościami.
Warsztaty w całości prowadzone są na twardych rollerach piankowych wysokiej klasy.

Założenia warsztatów:
*zapoznanie z technikami prowadzenia i wykonywania ćwiczeń o różnym charakterze oddziaływania
*zastosowanie rollera piankowego w gimnastyce korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej i treningu sportowym
*relaksacja i rozciąganie z wykorzystaniem rollera piankowego.

Osoba prowadząca:
dr Anna Kopiczko

Warsztaty skierowane są do:
*fizjoterapeutów,  instruktorów sportu i rekreacji ruchowej, trenerów sportu, trenerów personalnych, nauczycieli wychowania fizycznego, studentów kierunków wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, fizjoterapia

Warsztaty obejmują 8 godzin dydaktycznych, planowany termin zajęć jesień 2019 r. (po zebraniu się grupy). Planowany koszt warsztatów około 160,00 zł.

Bosu - kompleksowy trening

Celem warsztatów BOSU jest zapoznanie uczestników zpiłką BOSU oraz ćwiczeniami z tym przyborem, które można wprowadzać w ramach zajęć  ruchowych grupowych i indywidualnych z uczestnikami w różnym wieku i różnymi umiejętnościami.

Założenia warsztatów:
*zapoznanie z techniką wykonywania ćwiczeń o różnym charakterze oddziaływania z wykorzystaniem piłki BOSU
*zastosowanie piłki BOSU w zajęciach ruchowych.

Osoba prowadząca:
dr Anna Kopiczko

Warsztaty skierowane są do:
*fizjoterapeutów,  instruktorów sportu i rekreacji ruchowej, trenerów sportu, trenerów personalnych, nauczycieli wychowania fizycznego, studentów kierunków wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, fizjoterapia

Warsztaty obejmują 8 godzin dydaktycznych, planowany termin zajęć jesień 2019 r.  (po zebraniu się grupy). Planowany koszt warsztatów około 160,00 zł.

Latino Fit

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodyką nauczania tańców latynoamerykańskich: Salsa, Cha-cha-cha, Rumba, Jive i Samba, a także zapoznanie z krótkimi układami choreograficznymi, które mogą być wprowadzane w czasie zajęć ruchowych indywidualnych i grupowych z uczestnikami w różnym wieku i różnymi umiejętnościami.

Założenia warsztatów:
*zapoznanie z elementami techniki 5 tańców: Salsa, Cha-cha-cha, Rumba, Jive i Samba,
*sposoby tworzenia choreografii oraz dopasowywanie choreografii do poziomu grupy.

Osoba prowadząca:
Żora Korolyov - tancerz -klasa międzynarodowa „S'', specjalizuje się w zakresie: Taniec Towarzyski; Latino fitness; Salsa solo lub w parach; TBC;  Stretching;

Zapraszamy do obejrzenia filmu z zajęć fitness.

Adresaci warsztatów:
Instruktorzy i trenerzy różnych dyscyplin sportu i rekreacji ruchowej, studenci i absolwenci kierunków studiów związanych z aktywności fizyczną, nauczyciele wychowania fizycznego, sportowcy różnych dyscyplin sportu, trenerzy personalni, sportowcy – amatorzy, wszystkie osoby zainteresowane tańcem i ćwiczeniami rytmiczno– muzycznymi.

Warsztaty obejmują 8 godzin dydaktycznych, planowany termin zajęć jesień 2019 r. Planowany koszt warsztatów około 200,00 zł.

Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży w wychowaniu szkolnym

Celem warsztatów jest wyposażeni uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do wczesnego wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym, a także poznanie narzędzi i metod adekwatnych do praktyki w wychowaniu szkolnym.

Założenia warsztatów:
*zapoznanie z podstawowymi metodami diagnostycznymi wykorzystywanymi przy ocenie rozwoju dzieci i młodzieży
*zapoznanie z metodami oceny stanu odżywienia dzieci i młodzieży.

Osoba prowadząca:
dr Monika Łopuszańska – Dawid
dr Anna Kopiczko

Adresaci warsztatów:
Nauczyciele na każdym poziomie edukacji niezależnie od prowadzonego przedmiotu, instruktorzy i trenerzy różnych dyscyplin sportu pracujący z dzieci i młodzieżą, trenerzy personalni, a także rodzice zainteresowani tematyką warsztatów.

Warsztaty obejmują 10 godzin dydaktycznych, planowany termin zajęć jesień 2019 r. (po zebraniu się grupy). Planowany koszt warsztatów około 180,00 zł.

Żywienie dzieci i młodzieży

Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy
z aktualną wiedzą w zakresie racjonalnego sposobu żywienia dzieci i młodzieży oraz jego wpływu na prawidłowy rozwój organizmu.

Założenia warsztatów:
* zapoznanie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.  Piramida żywienia. Normy żywienia dla dzieci i młodzieży.
*zapoznanie z metodami oceny stanu odżywienia dzieci i młodzieży.

Osoba prowadząca:
dr Anna Kęska

Adresaci warsztatów:
Nauczyciele na każdym poziomie edukacji niezależnie od prowadzonego przedmiotu, instruktorzy i trenerzy różnych dyscyplin sportu pracujący z dzieci i młodzieżą, a także rodzice zainteresowani tematyką warsztatów.

Warsztaty obejmują 30 godzin dydaktycznych, realizowane są w trakcie 2 weekendów (sobota, niedziela). Planowany termin zajęć jesień 2019 r. (po zebraniu się grupy). Planowany koszt warsztatów około 450,00 zł.

Środowisko a zdrowie człowieka

Celem warsztatów jest kształcenie osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie rozumienia wpływu czynników środowiska na ich stan zdrowia. Nacisk zostanie położony na zwiększanie świadomości dotyczącej zagrożeń zdrowia dzieci i młodzieży, jako grup najszybciej podlegających negatywnym wpływom środowiska.
Nabyte umiejętności pozwolą nauczycielom na lepsze rozpowszechnianie wiedzy proekologicznej wśród uczniów, ocenę czynników środowiska zagrażających zdrowiu i życiu, podejmowanie działań profilaktycznych przeciwdziałających negatywnym wpływom środowiska.

Założenia warsztatów:
* zapoznanie z zagadnieniami związanymi ze zmianami środowiska we współczesnym świecie
*Zapoznanie z wpływ czynników biologicznych i środowiskowych na rozwój i funkcjonowanie człowieka
zapoznanie z metodami oceny stanu odżywienia dzieci i młodzieży.

Osoba prowadząca:
dr Joanna Tkaczyk

Adresaci warsztatów:
Nauczyciele wszystkich specjalności prowadzący zajęcia szkolne  z zakresu edukacji ekologicznej.

Warsztaty obejmują 40 godzin dydaktycznych i są realizowane w trakcie 3 weekendów (sobota, niedziela). Planowany termin zajęć jesień 2019 r. (po zebraniu się grupy). Planowany koszt warsztatów około 630,00 zł.