NSZZ Solidarność

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie

Ogłoszenia

08.01.2015 - brak informacji do wyświetlenia.

Władze 

Skład Zarządu NSZZ Solidarność AWF Warszawa na kadencję 2014–2018:

Przewodniczący – Artur Kruszewski
Wiceprzewodniczący – Przemysław Płoskonka
Skarbnik – Hanna Narkiewicz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Jolanta Chróścicka
Członkowie:
Mirosław Strzelecki
Regina Stolarczyk

Kontakt

adres e-mail : solidarnosc@awf.edu.pl

Twoje prawa – dobrze wiedzieć!

http://www.solidarnosc.org.pl/twoje-prawa-i-pieniadze/twoje-prawa