System antyplagiatowy

Zgodnie z art. 167 a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Od 2007 r. w AWF w Warszawie prace dyplomowe obowiązkowo są sprawdzane w elektronicznym systemie antyplagiatowym. System jest narzędziem wspomagającym wykrywanie nieuprawnionych zapożyczeń, generuje raport podobieństwa wskazujący źródła i rozmiary zapożyczeń.