Planowane konferencje

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że od roku 2014 obowiązują nowe zasady organizowania i zgłaszania konferencji do planu AWF Warszawa. Zgłoszenia planowanych w 2018 roku konferencji przyjmowane są w Dziale Nauki i Wydawnictw (sekretariat Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń) do 30 listopada 2017 roku na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i 3 do Zarządzenia nr 36/2013/2014 JM Rektora AWF Warszawa. UWAGA ! Jednocześnie informujemy, że od 1 lutego 2016 r. obowiązuje Zarządzenie JM Rektora AWF Warszawa nr 21/2015/2016 w sprawie: wprowadzania instrukcji postępowania dotyczącej organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa; formularz - instrukcję stanowiącą załącznik do ww. Zarządzenia, należy złożyć do Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń na 30 dni przed terminem zaplanowanej konferencji. Kolejne elementy formularza - instrukcji wypełnia się z zachowaniem drogi służbowej. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniami związanymi z organizacją konferencji na terenie AWF Warszawa.