e-book

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2017/2018 plan wydawniczy części warszawskiej naszej Uczelni będzie realizowany tylko w postaci e-booków. Wyjątek stanowić będą zeszyty naukowo-metodyczne, w których autorzy przewidzieli miejsca do uzupełnienia przez studentów. Wszystkie pozostałe książki: monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty wydawane będą elektronicznie.

Rolę wypożyczalni pełnić będzie System Wspierający Prowadzenie Prac Naukowo-Badawczych WPPBN (http://www.awf.edu.pl/nauka/system-wppbn [1]), gdzie po zalogowaniu się każdy uprawniony student i pracownik AWF Warszawa będzie mógł nieodpłatnie skorzystać z e-książki.

Sprzedaż e-booków lub ich odpłatne wypożyczenie przez osoby obce odbywa się za pośrednictwem platformy ibuk.pl
(www.ibuk.pl [2]) oraz innych księgarni internetowych.