Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Wydział Wychowania Fizycznego oraz Wydział Turystyki i Rekreacji

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym

26.09.2017-18.01.2018

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym

19.01.2018-27.01.2018

Sesja poprawkowa w semestrze zimowym

29.01.2018-10.02.2018

Przerwa dydaktyczna na Uczelni

12.02.2018-28.02.2018

Dni wolne w semestrze zimowym*

25.09.2017 Dzień Inauguracji

10.11.2017 (piątek) – dzień wolny od zajęć

23.12.2017-01.01.2018 – przerwa świąteczna

Dni uzupełniające w semestrze zimowym

02.01.2018 (wtorek) -zajęcia z planem jak poniedziałek

18.01.2018 (czwartek) – zajęcia z planem jak piątek

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim

01.03.2018-27.06.2018

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim

28.06.2018-07.07.2018

Sesja poprawkowa w semestrze letnim

09.07.2018-14.07.2018

Dni wolne w semestrze letnim*

31.03-03.04.2018 – przerwa świąteczna

30.04.2018 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć

02.05.2018 (środa) – dzień wolny od zajęć

04.05.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć

10.05.2018 (czwartek) – Juwenalia

01.06.2018 (piątek) –  dzień wolny od zajęć

Dni uzupełniające w semestrze letnim

27.06.2018 (środa) – zajęcia z planem jak czwartek

Wydział Rehabilitacji

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym

02.10.2017-25.01.2018

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym

29.01.2018-05.02.2018

Sesja poprawkowa w semestrze zimowym

06.02.2018-10.02.2018

Przerwa dydaktyczna na Uczelni

12.02.2018-28.02.2018

Dni wolne w semestrze zimowym*

25.09.2017 Dzień Inauguracji

10.11.2017 (piątek) – dzień wolny od zajęć

23.12.2017-01.01.2018 – przerwa świąteczna

Dni uzupełniające w semestrze zimowym

18.01.2018 (czwartek) – zajęcia z planem jak piątek

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim

01.03.2018-27.06.2018

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim

28.06.2018 - 07.07.2018

Sesja poprawkowa w semestrze letnim

09.07.2018-14.07.2018

Dni wolne w semestrze letnim*

31.03-03.04.2018 – przerwa świąteczna

30.04.2018 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć

02.05.2018 (środa) – dzień wolny od zajęć

04.05.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć 10.05.2018 (czwartek) – Juwenalia

01.06.2018 (piątek) – dzień wolny od zajęć

Dni uzupełniające w semestrze letnim

27.06.2018 (środa) – zajęcia z planem jak czwartek

*Rektor może ustanowić również inne dni wolne od zajęć dydaktycznych w drodze odrębnego zarządzenia lub pisma okólnego.

1. Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem zawartym w szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018.
2. W lutym 2018 r. studenci realizują obozy i praktyki wynikające z programu studiów.
3. Zajęcia mogą być realizowane w formie e-learningowej.

Szczegółową organizację roku akademickiego 2017/2018 i plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów ustala dziekan właściwego wydziału, (w granicach określonych Zarządzeniem Rektora AWF Warszawa nr 43/2016/2017 z 31.05.2017 r.):

Wydział Wychowania Fizycznego,

Wydział Turystyki i Rekreacji,

Wydział Rehabilitacji.