Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

 Organizacja roku akademickiego 2016/2017 dla wydziałów: Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji, Rehabilitacji

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym

19.09.2016 - 13.01.2017

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym

16 - 23.01.2017

Sesja poprawkowa w semestrze zimowym

24 - 28.01.2017

Przerwa dydaktyczna na Uczelni

30.01.2017 - 28.02.2017

Dni wolne w semestrze zimowym*

26.09.2016 Dzień Inauguracji

31.10.2016 - (poniedziałek) - dzień wolny od zajęć

24.12.2016 - 1.01.2017 przerwa świąteczna

Dni uzupełniające w semestrze zimowym

10.11.2016 (czwartek) zajęcia z planem jak piątek

11.01.2017 (środa) - zajęcia z planem jak poniedziałek

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim

01.03.2017 - 22.06.2017

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim

23 - 30.06.2017

Sesja poprawkowa w semestrze letnim

03 - 07.07.2017

Dni wolne w semestrze letnim*

15.04.2017 - 17.04.2017 przerwa świąteczna

02.05.2017 (wtorek) - dzień wolny od zajęć

11.05.2017 (czwartek) - Juwenalia

16.06.2017 (piątek) - dzień wolny od zajęć

Dni uzupełniające w semestrze letnim

21.06.2017 (środa) - zajęcia z planem jak poniedziałek

  *Rektor może ustanowić również inne dni wolne od zajęć dydaktycznych w drodze odrębnego zarządzenia lub pisma okólnego. 

1. Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem zawartym w szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017.
2. W lutym 2017 r. studenci realizują obozy i praktyki wynikające z programu studiów.
3. Zajęcia mogą być realizowane w formie e-learningowej.

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2016/2017 dla poszczególnych kierunków studiów znajduje się na stronach wydziałów:

Wydział Wychowania Fizycznego,

Wydział Turystyki i Rekreacji,

Wydział Rehabilitacji.