Projekty badawcze

Realizowane

KBN (DS 269, AWF Warszawa) – „Wpływ treningu uwagi na zmiany w spostrzeganiu peryferyjnym i koordynacji sensomotorycznej piłkarzy nożnych, piłkarzy ręcznych i siatkarzy (kierownik projektu, realizacja do 12.2018).

Dr Mirosław Mikicin

Prof. dr hab. Marek Kowalczyk

mgr Marta Szczypińska

Wniosek wysłany do konkursu:

OPUS 14 (2018-2021). Konsorcjum Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie; Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii MLN „Zmiany plastyczne w mózgu i usprawnianie procesów poznawczych pod wpływem treningu uwagi oraz neurostymulacji. Badania z udziałem sportowców i studentów”.

Dr Mirosław Mikicin (kierownik projektu)

Prof. dr hab. Emilia Łojek UW

Dr Marcin Leśniak UWr

Zakończone

NRSA1 000751 (Grant MNiSW, PB – 76) - „Wykorzystanie treningu dynamicznego EEGBiofeedback i AVS (neuropsychostymulacja) w mentalnym przygotowaniu sportowców do treningu i zawodów" projekt w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego (realizacja do 18.12. 2014).

Dr Mirosław Mikicin

Prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk

Dr hab. prof. nzw. AWF Andrzej Mastalerz

Dr hab. n. med. prof. nzw. AWF Andrzej Wiśniewski

Dr Anna Mróz

Mgr Karolina Malinowska

Mgr Magda Karczewska

UMO-2012/07/B/NZ7/04383 (Grant NCN, PB – 80) – Konsorcjum AWF Warszawa, Instytut IBD PAN im. M. Nenckiego i Instytut Sportu „Zmiany plastyczne kory mózgu podczas treningu metodą neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym" (realizacja do 12.08.2016).

Dr Mirosław Mikicin

Prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk

Dr hab. prof. nzw. AWF Andrzej Mastalerz

Dr hab. prof. nzw. AWF Elżbieta Hibner-Woźniak

Mgr Katarzyna Skwarek

Inż. Tomasz Hałasa

Mgr Karolina Malinowska

Mgr Magdalena Karczewska

Mgr Cezary Zawistowski

Mgr Łukasz Świst

Mgr Rafał Krauz

Elżbieta Bączkowska-Posnik

Łukasz Mieczkowski

RSA „Wpływ treningu uwagi na zmiany w aktywności bioelektrycznej mózgu oraz wydolność i sprawność psychofizyczną piłkarzy ręcznych i siatkarzy".

Dr Mirosław Mikicin

Prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk

Dr hab. prof. nzw. AWF Andrzej Mastalerz

Dr Sylwia Nowacka-Dobosz

Dr A. Mróz

Mgr Katarzyna Skwarek

Mgr Magda Karczewska

Mgr Andrzej Ojrzanowski

Inż. Tomasz Hałasa

DS - 196 (AWF Warszawa) - „Koncentracja i ciągłość uwagi a wytrzymałość fizyczna sportowców" (realizacja do 31.12.2015).

Dr Mirosław Mikicin

Dr Anna Kuk

Dr Adrianna Zagórska

Dr Anna Mróz

Dr Sylwia Nowacka-Dobosz

Damian Krawiec

DS – 217 (AWF Warszawa) -Wpływ pulsacji światła oraz temperatury barwowej na podstawową czynność mózgu" (realizacja do 09.2015).

Prof. dr hab. n.med. Marek Kowalczyk

Dr Agnieszka Niemierzycka

Dr Mirosław Mikicin

Mgr Agnieszka Zdrodowska

Dr inż. Krzysztof Tomczuk

DS-218 (AWF Warszawa) - „Koncepcja alternatywnego programu masażu jako profilaktyki i wspomagania leczenia przeciążeniowych zespołów bólowych kręgosłupa" (realizacja do 1.07.2016).

Dr Anna Cabak

Dr Anna Dąbrowska-Zimakowska,

Dr Mirosław Mikicin

DS-231 (AWF Warszawa) – „Zmiany aktywności bioelektrycznej wybranych mięśni obręczy kończyny górnej po treningu rozciągającym" (realizacja do 12.2016)

Dr Elżbieta Olszewska

Dr Piotr Tabor

Dr Dorota Trzcińska,

Dr Paweł Tomaszewski,

Mgr Magdalena Karczewska,

Dr Dagmara Iwańska,

Dr Anna Madej,

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz,

Dr Mirosława Mikicin,

Dr Anna Kęska