Projekty Badawcze – Granty

Senacka Komisja Nauki

Każdy wniosek o finansowanie projektu naukowego - Grant, przygotowany zgodnie z regulaminem danego konkursu powinien być przesłany elektronicznie do Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń oraz do Przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki co najmniej 45 dni przed terminem upływu składania wniosków. Szczegóły zawierają poniższe Uchwały, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nimi.

Uchwała Nr 2/2016/2017 Senatu AWF Warszawa z dnia 18 października 2016 r., w sprawie: wyboru składów stałych komisji senackich w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020.

Uchwała Nr 20/2016/2017 Senatu AWF Warszawa z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji Nauki.

Regulamin Senackiej Komisji Nauki

Aktualnie realizowane projekty

PB-73, dr Michalina Błażkiewicz

Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w chodzie swobodnym osób z dysfunkcją narządu ruchu.

PB-79, dr Katarzyna Kaczmarczyk

Długofalowa ocena konsekwencji wcześniactwa w aspekcie parametrów somatycznych, funkcji płuc i tolerancji wysiłku.

PB-84, prof. dr hab. Czesław Urbanik

Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych.

PB-85, dr hab. prof. nzw. AWF Michał Wychowański

Modelowanie matematyczne wiosłowania na jednoosobowej łodzi sportowej w celu symulacji komputerowej, optymalizacji i nauczania techniki ruchu.

PB-86, dr hab. prof. nzw. AWF Andrzej Mastalerz

Bioelektryczna aktywność mięśni jako wyznacznik zmęczenia w biegach na dystansie od 400 do 1500m.

PB-87, dr hab. prof. nzw. Bartosz Molik

Optymalizacja kontroli przygotowania zawodników w koszykówce na wózkach.

PB-88, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

Etyka fizjoterapeuty. Dotyk, cielesność, intymność.

Możliwości aplikowania

www.ncn.gov.pl

www.nauka.gov.pl