Akademiki

DZIAŁ  SPRAW STUDENCKICH  I  DOKTORANCKICH

Renata Górna - kierownik - renata.gorna@awf.edu.pl

Dom Studencki "Żeński" - Małgorzata Rechnio - malgorzata.rechnio@awf.edu.pl

Dom Studencki "Męski" - Andrzej Klepko - andrzej.klepko@awf.edu.pl

Dom Studencki "Rotacyjny" - Anna Majak - anna.majak@awf.edu.pl

Plan terenu i obiektów dydaktycznych AWF

Terminy składania wniosków o akademik w bieżącym roku akademickim

Studenci wszystkich roczników, którzy kontynuują studia i są zainteresowani miejscem w domu studenckim proszeni są o składanie wniosków wraz z pełną dokumentacją do połowy czerwca bieżącego roku.

Wnioski złożone nieterminowo będą rozpatrywane w zależności od wolnych miejsc.

Wnioski w sprawie zakwaterowania w domu studenckim, studenci pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich), złożyć powinni w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjęcia na dany kierunek

Wnioski w sprawie zakwaterowania w domu studenckim, studenci pierwszego roku studiów I stopnia (licencjackich), złożyć powinni do końca sierpnia bieżącego roku.

Wnioski przyjmowane są w dziekanatach właściwych dla danego kierunku.

Zasady i tryb zakwaterowania studentów w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zakwaterowania studentów w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie regulują:

- Zarządzenie Rektora AWF Warszawa nr 59/2013/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

- Zarządzenie Rektora AWF Warszawa nr 45/2016/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

Wzór wniosku do pobrania PDF

Regulamin korzystania z Uczelnianej Sieci Komputerowej

Regulamin korzystania z Uczelnianej Sieci Komputerowej oraz Wniosek o przyznanie dostępu do Uczelnianej Sieci Komputerowej AWF są dostępne na stronie Centrum Informatycznego AWF Warszawa.