Akademiki

DZIAŁ  SPRAW STUDENCKICH  I  DOKTORANCKICH

Renata Górna - kierownik (renata.gorna@awf.edu.pl)

Dom Studencki "Żeński" - Małgorzata Rechnio (malgorzata.rechnio@awf.edu.pl)

Dom Studencki "Męski" - Andrzej Klepko (andrzej.klepko@awf.edu.pl)

Dom Studencki "Rotacyjny" - Anna Majak (anna.majak@awf.edu.pl)

Plan terenu i obiektów dydaktycznych AWF

Terminy składania wniosków o akademik w bieżącym roku akademickim

Studenci wszystkich roczników, którzy kontynuują studia i są zainteresowani miejscem w domu studenckim proszeni są o składanie wniosków wraz z pełną dokumentacją do połowy czerwca bieżącego roku.

Wnioski złożone nieterminowo będą rozpatrywane w zależności od wolnych miejsc.

Wnioski w sprawie zakwaterowania w domu studenckim, studenci pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich), złożyć powinni w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjęcia na dany kierunek 

Wnioski w sprawie zakwaterowania w domu studenckim, studenci pierwszego roku studiów I stopnia (licencjackich), złożyć powinni do końca sierpnia bieżącego roku.

Wnioski przyjmowane są w dziekanatach właściwych dla danego kierunku.