Studia i Monografie

Komitet Redakcyjny Studiów i Monografii

Przewodniczący:prof. dr hab. Monika Guszkowska

Członkowie:

dr hab. prof. AWF Jan Gajewski (WWF)

dr Piotr Majdak (WTiR)

dr hab. Michał Lenartowicz (WWF)

dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz (WR)

Sekretarz:

mgr inż. Joanna Kłyszejko

Dokumenty

Zasady przygotowania monografii (PDF)

Zgłoszenie monografii do planu wydawniczego (DOC)

Regulamin studiów i monografii (PDF)