Powierzchnia biurowa i magazynowa

Osoba do kontaktu: 

Anita Woźnicka
Kierownik Biura Administracyjno - Gospodarczego
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
tel. (22) 834 04 31 wew. 432
 
anita.woznicka@awf.edu.pl