Wydawnictwa Dydaktyczne

Komitet Redakcyjny Wydawnictw Dydaktycznych

Przewodniczący: dr hab. prof. AWF Jakub Adamczyk (WWF)

Członkowie:

dr Jolanta Derbich (WWF)

dr Joanna Piotrowska (WTiR)

dr Michał Staniszewski (WWF)

dr Joanna Ścibek (WR)

Dokumenty

Zasady przygotowania podręcznika, skryptu, zeszytu naukowego (PDF)

Zgłoszenie podręcznika, skryptu, zeszytu naukowego do planu wydawniczego(DOC)