Wydawnictwa Dydaktyczne

Komitet Redakcyjny Wydawnictw Dydaktycznych

Przewodniczący: dr hab. prof. AWF Jakub Adamczyk (WWF)

Członkowie:

dr hab. Anna Cabak (WR)

dr Jolanta Derbich (WWF)

dr Joanna Piotrowska (WTiR)

dr Michał Staniszewski (WWF)

Dokumenty

Zasady przygotowania podręcznika, skryptu, zeszytu naukowego (PDF)

Zgłoszenie podręcznika, skryptu, zeszytu naukowego do planu wydawniczego(DOC)

Do dzieła, które jest opracowaniem wieloautorskim, należy  dołączyć zbiorcze oświadczenie zawierające zgodę wszystkich autorów na  jego opublikowanie (DOC).