Absolwent

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Kwartalnika Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. W 15 numerze Magazynu Absolwenci, m. in. artykuł podsumowujący Zjazd Absolwentów z okazji Jubileuszu 85-lecia Uczelni.

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią listu Zarządu Stowarzyszenia do Absolwentów.