Informacje dla kandydatów

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa jest uczelnią akademicką kształcącą nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów, specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii, pielęgniarstwa i kosmetologii. Akademia jest uczelnią przyjazną studentom, dysponującą nowoczesną bazą dydaktyczną, socjalną, laboratoryjną i sportową oraz wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną zapewniającą wysoki poziom kształcenia.
Akademia prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

trzyletnie studia I stopnia (licencjackie), jednolite studia (magisterskie), dwuletnie studia II stopnia (magisterskie),

czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00.

Punkt informacyjny dla kandydatów na studia znajduje się  w budynku głównym uczelni, pok. 64, (pozycja 1A na planie uczelni) tel. 22 834 76 67; kom. 795 130 212 rekrutacja@awf.edu.pl

9 kierunków studiów

1. wychowanie fizyczne,

2. sport,

3. turystyka i rekreacja,

4. fizjoterapia,

5. pielęgniarstwo,

6. terapia zajęciowa,

7. trener personalny*,

8. kosmetologia*,

9. wychowanie fizyczne w służbach mundurowych*.

* kierunek prowadzi Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu różnych instytucjach; poczynając od szkół, klubów sportowych i biur podróży, przez ośrodki rehabilitacyjne, centra rekreacji i SPA, a na władzach samorządowych kończąc. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie to nauka pełna pasji i przygód!

Skierowanie do lekarza

Kandydatki i Kandydaci na studia do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez AWF.

Skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy, znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata- WYBRANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA - WYDRUKI.

Wykaz przychodni lekarskich

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1144) stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na wskazanym przez kandydata kierunku. Badanie wykonujemy w miejscu zamieszkania. Za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do AWF.

Badania wykonywane są codziennie we wszystkie dni robocze po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w  MWOMP :

Warszawa, Al. Wojska Polskiego 25, - rejestracja od 7.30  do 16.00 telefon 695 695 413

Płock, ul. Kolegialna 17, - rejestracja od 7.25  do 15.00 - telefon 601 202 129

Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5, -rejestracja od 8.00 do 15.00 telefon 601 202 244; 48 34019 52

Przedstawiamy wykaz ośrodków opieki zdrowotnej tylko dla województwa mazowieckiego.

Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby jak i wydającej skierowanie szkoły.

Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań przez inne placówki. Koszty ponosi kandydat.

Telefoniczna informacja związana z rekrutacją

Studia I,II stopnia i jednolite magisterskie 22 834 76 67, 795 130 212

RODO, klauzula informacyjna

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie,  na studia w AWF Warszawa

W związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji na studia w AWF Warszawa oraz wyrażoną przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie dla celów postępowania kwalifikacyjnego na studia, a także realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. „RODO”, przekazujemy w załączeniu klauzulę informacyjną dotyczącą sposobu, celów, czasu i trybu przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych w procesie rekrutacji na studia, a także przysługujących Pani/Panu praw. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. (do pobrania)

Wycofanie zgody nie wpływa natomiast na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Informujemy ponadto, że cofnięcie zgody w trakcie trwania procesu rekrutacji uniemożliwia przystąpienie do kolejnych etapów rekrutacji.

Telefony do komisji rekrutacyjnych

tel. na centralę: 22 834 04 31  (w godz. 9.00 -12.00)

kierunek

wew.

fizjoterapia

510

wychowanie fizyczne

560

sport

320

turystyka i rekreacja

268

pielęgniarstwo

407

terapia zajęciowa

665