Publikacje

Opublikowane

Mikicin M., Kowalczyk M. (2012). Brain Bioelectrical Activity Stimulated by Neurofeedback EEG Static Training in Experiencing the State of Readiness for Sport Activity, Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2012, 72, 2, 205.

Mikicin M., Kowalczyk M. (2012). Bioelektryczna aktywność mózgu i funkcjonalny stan umysłu sportowców jako neuropsychofizjologiczne determinanty sukcesu. Biuletyn Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii AWF Warszawa. 1, 4-13

Mikicin M. (2013). Autotelic personality as a predictor of engagement in sports. Biomedical Human Kinetics, 5, 65-71.

Mikicin M. (2014). " Work curve" as a  distinguishing mark of athletes work performance. Biomedical Human Kinetics, 6, 69-76.

Malinowska K., Mastalerz A., Mikicin M., Mróz A. Karczewska M. (2014). Bioelectrical activity of selected muscles of upper limbs after neurofeedback-eeg training in Selected Problems Of Biomechanics Of Sport And Rehabilitation vol II, Editors: Czesław Urbanik, Andrzej Mastalerz, Dagmara Iwańska, University of Physical Education in Warsaw Poland, 2014, pp: 88-96

Mikicin M. Kowalczyk M. (2015). Audio-visual and autogenic relaxation alter amplitude of alpha EEG band, causing improvements in work performance in athletes. Applied Psychophysiol and Biofeedback, 40:219–227. DOI: 10.1007/s10484-015-9290-0).

Mikicin M. (2015). The autotelic involvement of attention induced EEG neurofeedback training improves the performance of an athlete's mind. Biomedical Human Kinetics, 7, 58–65, DOI: 10.1515/bhk-2015-0010.

Jurewicz K., Paluch K., Rogala J., Mikicin M., Kublik E.,Wróbel A. (2015). Muscle activity can fake the effect of high-frequency EEG-neurofeedback. Acta Neurobiologiae Experimentalis, Suplement 2015, 75, 77-78

Wróbel A., Rogala J., Paluch K., Jurewicz K., Mikicin M., Krauz R.,  Kublik E. (2015). The valuation of outcome of neurofeedback trainings. European Brain and Behaviour Society & European Behavioural Pharmacology Society Joint Meeting Verona

Mikicin M., Kowalczyk M., Mastalerz A., Wiśniewski A., Mróz A., Malinowska K., Karczewska M. (2015). Use of neurofeedback training the mental preparation of athletes for training and competitions. Materiały konferencyjne,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Motoryczność Sportowa - Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne"

Mikicin M., Kowalczyk M. (2015). State Of Mind Is A Neuropsychological Determinant Of Sports Activities. Uczelniana Konferencja Naukowa  „Kultura Fizyczna i Zdrowie w Badaniach Naukowych, Wychowanie Fizyczne i Sport.

Mikicin M., Nowacka-Dobosz S., Mróz A., Kuk A., Zagórska A. (2015). Attention and physical strength. Uczelniana Konferencja Naukowa  „Kultura Fizyczna i Zdrowie w Badaniach Naukowych", Wychowanie Fizyczne i Sport.

Niemierzycka A. Zdrodowska A., Mikicin M., Kowalczyk M., Tomczuk K. (2015). Wpływ pulsacji światła oraz temperatury barwowej na podstawowa czynność mózgu. Uczelniana Konferencja Naukowa  „Kultura Fizyczna i Zdrowie W Badaniach Naukowych", Wychowanie Fizyczne i Sport.

Kowalczyk M., Mikicin M. (2015). Fizjoterapia – metoda uzupełniająca leczenie bólu. VI Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Badania Bólu „Postępy w leczeniu bólu".

Mikicin M., Orzechowski G., Jurewicz K., Paluch K., Kowalczyk M., Wróbel A. (2015). Brain-training for physical performance: a study of EEG-neurofeedback and alpha relaxation training in athletes. Acta Neurobiologiae Experimentalis 75, 4, 434-445.

Mikicin M. Kowalczyk M. (2015). Improvement in performance of the mind as a result of inhibition of beta 2 bands (EEG) in neurofeedback-EEG training in motion. Acta Neuropsychologica, 13(4), 365-375.

Ciechanowska M., Łapot M., Brytan M., Paruszewska E., Paluch M., Przekop F., Mikicin M., Kowalczyk M. (2015). Assessment of melatonin's ability to regulate immune response in the hypothalamus of soman-poisoned rat; long-term effects. Pharmacological Reports, 67, 19.

Mikicin M., Kowalczyk M. (2015). State Of Mind Is A Neuropsychological Determinant Of Sports Activities. Uczelniana Konferencja Naukowa „Kultura Fizyczna i Zdrowie w Badaniach Naukowych"

Mikicin M., Nowacka-Dobosz S., Mróz A., Kuk A., Zagórska A. (2015). Attention and physical strength. Uczelniana Konferencja Naukowa  „Kultura Fizyczna i Zdrowie w Badaniach Naukowych".

Niemierzycka A. Zdrodowska A., Mikicin M., Kowalczyk M., Tomczuk K. (2015). Wpływ pulsacji światła oraz temperatury barwowej na podstawowa czynność mózgu. Uczelniana Konferencja Naukowa  „Kultura Fizyczna i Zdrowie w Badaniach Naukowych".

Mikicin M., Szczypińska M., Skwarek K. (2016). Zmiany w poziomie gotowości uwagi, aktywacji i wydajności umysłu na skutek treningów neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praktyczna Psychologia Sportu".

Mikicin M. (2016). State of mind as a subjective mental sensation results from objective brain activity following neurofeedback-EEG and relaxation trainings Acta Neuropsychological 14, 1, 17-33.

Mikicin M. (2016). Autoteliczne stany umysłu – funkcjonalna czynność mózgu i uwaga w przygotowaniu mentalnym sportowców. Studia i monografie nr 148, AWF Warszawa.

Cabak A., Mikicin M., Styczeń P. (2016). Profilaktyka i łagodzenie objawów zmian przeciążeniowych okolic kręgosłupa z wykorzystaniem programu masażu na krześle „Chair masssage” Prophylactics of spine overloading signs using the "Chair massage" program. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja, 18, 1, 128.

Kowalczyk M., Mikicin M. (2016). Ból mięśniowo-powięziowy, współczesne poglądy na terapie niefarmakologiczne, Ból, 17,  41-42.

Paluch K., Jurewicz K., Rogala J., Kublik E., Krauz R., Szczypińska M., Mikicin M, Wróbel A. (2017). Beware: recruitment of muscle activity by the EEG-neurofeedback trainings of high frequencies.Frontiers in Human Neuroscience, Front. Hum. Neurosci. 11:119. doi: 10.3389/fnhum.2017.00119

Cabak A., Mikicin M, Łyp M., Stanisławska I., Kaczor R., and Tomaszewski W. (2017). Preventive Chair Massage with Algometry to Maintain Psychosomatic Balance in White Collar Workers Advs Exp. Medicine, Biology - Neuroscience and Respiration DOI 10.1007/5584_2017_45. Springer International Publishing Switzerland.

Jurewicz K., Paluch K., Kublik E., Rogala J., Mikicin M., Wróbel A. (2018). EEG-neurofeedback training of beta band (12-22 Hz) affects alpha and beta frequencies — a controlled study of a healthy population. Neuropsychologia 108, 13-24.

Wysłane do Wydawnictw:

Mikicin M., Mróz A., Karczewska M., Malinowska K., Mastalerz A., Kowalczyk M. Effect of the Neurofeedback-EEG training during physical exercise on the range of mental work performance and individual physiological parameters in swimmers. Applied Psychophysiol and Biofeedback

Niemierzycka A., Tomczuk K., MikicinM., Zdrodowska A., Orzechowski G., Kowalczyk M.  Examinations of the methods used to supply power to different light sources and their effect on the bioelectrical brain activity. Neurologia i Chirurgia Polska

W przygotowaniu

Mikicin M., Nowacka-Dobosz S., Mróz A., Kuk A., Zagórska-Pachucka A. (w przygotowaniu). Are there correlations between attention, physical endurance and anthropometric parameters of athletes.

Mikicin M., Nowacka-Dobosz S., Mróz A., Kuk A., Zagórska-Pachucka A. (w przygotowaniu). Koncentracja i ciągłość uwagi a wytrzymałość fizyczna sportowców

Mikicin M, Skwarek K.M. (w przygotowaniu). Efekty treningu neurofeedback-EEG w zakresie uważności, koncentracji i ciągłości uwagi strzelców

Mikicin M. (w przygotowaniu). Mechanizmy pobudzenia i uwagi w motywacji sportowca

Obmiński Z., Mikicin M., Skwarek K. Kowalczyk M. Effect of the neurofeedback training on the relationships between biochemical and psychometric features.