Kierunki objęte rekrutacją

Wydział Wychowania Fizycznego w Warszawie

Wychowanie fizyczne

Studia II stopnia stacjonarne.

Studia II stopnia niestacjonarne.


Sport

Studia II stopnia stacjonarne.


Wydział Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Turystyka i rekreacja

Studia II stopnia stacjonarne.

Studia II stopnia niestacjonarne.


Wydział Rehabilitacji w Warszawie

Kierunek fizjoterapia

Studia II stopnia stacjonarne.