Promocja

Promocja uczelni realizowana jest poprzez kompleksowe działania marketingowe i reklamowe oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Do zakresu działań należy przygotowywanie materiałów promocyjnych oferty edukacyjnej, reklam, druków promocyjnych oraz okolicznościowych, organizacja ważnych wydarzeń związanych z życiem Uczelni oraz imprez promujących AWF Warszawa, tworzenie „tożsamości instytucjonalnej", zarządzanie stroną internetową www.awf.edu.pl, projektowanie i zamawianie gadżetów promocyjnych.

To także zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, współpraca z partnerami Uczelni, instytucjami i mediami.

Kontakt

Ewa Bujalska

tel. 22 834 04 31 w. 557

kom. 604 544 694

promocja@awf.edu.pl

Symbole uczelni