Kierunki objęte rekrutacją

Wydział Wychowania Fizycznego

Wychowanie fizyczne

 • Studia I stopnia stacjonarne.
 • Studia I stopnia niestacjonarne.

Sport

 • Studia I stopnia stacjonarne.

Wydział Turystyki i Rekreacji

Turystyka i rekreacja

 • Studia I stopnia stacjonarne.
 • Studia I stopnia stacjonarne prowadzony w języku angielskim.

Wydział Rehabilitacji

Fizjoterapia

 • Studia 5-letnie magisterskie stacjonarne
 • Studia 5-letnie magisterskie niestacjonarne
 • Studia I stopnia stacjonarne.

Pielęgniarstwo

 • Studia I stopnia stacjonarne.
 • Studia I stopnia niestacjonarne (pomostowe)

Terapia zajęciowa  

 • Studia I stopnia stacjonarne.
 • Studia I stopnia niestacjonarne.