Osoby niepełnosprawne

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

W AWF Warszawa osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc

Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.