Kalendarium rekrutacji

DZIEŃ OTWARTY 8 kwietnia 2017, godz. 9.45

 

 

W sobotę 8 kwietnia 2017, godz. 9.45 w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34 odbędzie się Dzień Otwarty. Dzień ten będzie doskonałą okazją do zapoznania się z wymaganiami egzaminacyjnymi naszej Uczelni. Kandydaci na studia uzyskają informacje na temat wymagań na poszczególnych wydziałach i kierunkach, jak również będą mogli obejrzeć obiekty AWF, na których przyjdzie im zdawać egzaminy. Zarówno studenci, jak i profesorowie podzielą się swoimi doświadczeniami. Najważniejszą częścią dnia otwartego będzie prezentacja prawidłowego wykonania poszczególnych ćwiczeń egzaminu sprawnościowego. Kandydaci, którzy przybędą na to spotkanie chociaż w części poczują atmosferę rywalizacji podczas egzaminów wstępnych.

Do zobaczenia !

Program Dnia Otwartego  8 kwietnia 2017 (sobota) Hala Gier

Kalendarium rekrutacji 2017 studia I stopnia

12 kwietnia środa

rejestracja kandydatów na studia  I stopnia w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

18 czerwca niedziela

wychowanie fizyczne, sport, ostatni dzień rejestracji w SER do godz. 24.

20 czerwca wtorek

ostateczny termin złożenia zaświadczeń o osiągnięciach sportowych pok.64 do godz. 11.00. 

21 czerwca środa

posiedzenie Komisji ds. Sportu, oraz Komisji ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych.

22 czerwca czwartek

wychowanie fizyczne, sport, pobieranie wpłat przez SER.

22 czerwca czwartek

wychowanie fizyczne wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin. 

23 czerwca piątek

fizjoterapia, ostatni dzień rejestracji w SER  do godz. 24.

26, 27, 28 czerwca (poniedziałek, wtorek, środa)

wychowanie fizyczne, egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

27 czerwca wtorek

sport, wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin. 

28 czerwca środa

fizjoterapia,pobieranie wpłat przez SER.

28 czerwca środa

fizjoterapia, wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin.

29 czerwca czwartek

sport, egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

30 czerwca 3, 4 lipca

(piątek, poniedziałek, wtorek)

fizjoterapia, egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

4 lipca wtorek

pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, turystyka i rekreacja ostatni dzień  rejestracji do godz. 24.

7 lipca piątek

pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, turystyka i rekreacja, pobieranie wpłat przez SER.

10 lipca poniedziałek

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

11, 12, 13, 14 lipca

( wtorek, środa, czwartek, piątek)

przyjmowanie dokumentów godz. 09.00 – 13.00  

14 lipca piątek

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w 2 turze (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc).

17 lipca poniedziałek

przyjmowanie dokumentów w 2 turze godz. 09.00 – 13.00

21 lipca piątek

dodatkowy nabór na studia (zostanie ogłoszony jeśli zostaną wolne miejsca na studia)

11 września poniedziałek

ostatni dzień rejestracji w SER do godz. 24 w dodatkowym naborze.

12 września wtorek

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dodatkowym naborze.

13 września środa

przyjmowanie dokumentów godz. 09:00 – 13:00

25 września poniedziałek

posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Kalendarium rekrutacji 2017 studia II stopnia

12 kwietnia środa

rejestracja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

3 września niedziela

wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, turystyka i rekreacja ostatni dzień rejestracji w SER do godz. 24.

5 września wtorek

studia 2 stopnia stacjonarne - pobieranie wpłat przez SER.

6 września środa

kierunek fizjoterapia egzamin testowy z wiedzy ogólnej godz. 9.00

6 września środa

turystyka i rekreacja egzamin testowy z wiedzy ogólnej godz. 12.00.

6 września środa

wychowanie fizyczne egzamin testowy z wiedzy ogólnej godz. 12.00

6 września środa

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne.

7, 8, 9 września (czwartek, piątek, sobota)

przyjmowanie dokumentów godz. 09.00 – 13.00

 

22 września piątek

studia niestacjonarne ostatni dzień rejestracji w SER do godz. 24.

26 września wtorek

27 września środa

przyjmowanie dokumentów godz. 09.00 – 13.00. pok. 64 kierunek wychowanie fizyczne,

przyjmowanie dokumentów godz. 09.00 – 13.00. pok. 64 kierunek turystyka i rekreacja,

25 września poniedziałek

Posiedzenie odwoławcze Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I roku studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne oraz kierunku turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów.