Aktualności


System Elektronicznej Rekrutacji - SER  

rekrutacja.awf.edu.pl


Przerwa urlopowa od 24 lipca do 18 sierpnia 2017 r.

Informacje dotyczące  procesu rekrutacji udzielane  będą  drogą elektroniczną e-mail rekrutacja@awf.edu.pl

lub telefonicznie 795 130 212 (w godz. 10.00 - 11.00)


Brak wolnych miejsc

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne informują, że na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych  1 stopnia i jednolitych 5-letnich magisterskich w roku akademickim 2017/2018 limity miejsc zostały wypełnione.


Dodatkowa rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia od 3 lipca do 11 września 2017r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna kierunek wychowanie fizyczne ogłasza dodatkowy nabór na studia niestacjonarne I stopnia. Wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dodatkowym naborze dnia 12  września 2017r.

Składanie kompletnych dokumentów na studia 13 września 2017r. w godz. 9.00 – 13.00  (SG-1).

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu na studia będzie decydowała punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości.


Badania lekarskie kandydatów na studia

Za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem

dokumentów do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


OPŁATA REKRUTACYJNA

Zespół ds. Rekrutacji informuje, opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu  się w SER, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego.
Brak potwierdzenia wpłynięcia opłaty w wyznaczonym przez AWF terminie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Liczy się data potwierdzenia wpłynięcia opłaty, a nie data wniesienia opłaty.
Po wpływie opłaty na konto AWF, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia (STATUS – OPŁACONY).


Wykaz przychodni lekarskich - zaświadczenie lekarskie

Kandydaci na studia w AWF Warszawa są zobligowani do przedstawienia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

data publikacji: , Lokalizacja: Akademia Wychowania Fizycznego > Kandydat > Aktualności > Wykaz przychodni lekarskich - zaświadczenie lekarskie