Aktualności


System Elektronicznej Rekrutacji - SER 

rekrutacja.awf.edu.pl


Zespół ds. rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, zawiadomienia o przyjeździe na egzamin sprawności fizycznej zostaną wysłane na pocztę e-mail:  

  • 22 czerwca 2017 kierunek wychowanie fizyczne i kierunek sport,
  • 28 czerwca 2017 kierunek fizjoterapia.

W dniu przyjazdu należy mieć przy sobie:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza medycyny pracy upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF Warszawa na danym kierunku studiów.
  • dowód osobisty lub paszport,

OPŁATA REKRUTACYJNA

Zespół ds. Rekrutacji informuje, opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu  się w SER, na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego.
Brak potwierdzenia wpłynięcia opłaty w wyznaczonym przez AWF terminie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Liczy się data potwierdzenia wpłynięcia opłaty, a nie data wniesienia opłaty.
Po wpływie opłaty na konto AWF, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia (STATUS – OPŁACONY).


Wykaz przychodni lekarskich - zaświadczenie lekarskie

Kandydaci na studia w AWF Warszawa są zobligowani do przedstawienia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

data publikacji: , Lokalizacja: Akademia Wychowania Fizycznego > Kandydat > Aktualności > Wykaz przychodni lekarskich - zaświadczenie lekarskie