Aktualności


Warszawa, 10.05.2019.

Wykaz Przychodni Lekarskich

Badanie wykonujemy w miejscu zamieszkania.

Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby jak i wydającej skierowanie szkoły. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań przez inne placówki. Koszty ponosi kandydat.

Za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do AWF.


Warszawa, 17.04.2019.

Kandydaci na studia,

Zespół ds. rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, egzaminy ze sprawności fizycznej będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem rekrutacji.


Warszawa, 10.04.2019.

Kandydaci na studia w AWF Warszawa, mogą pobrać imienne skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy, które znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata- WYBRANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA - WYDRUKI.


System Elektronicznej Rekrutacji

Brak elementów do wyświetlenia