Aktualności


Warszawa, 17 lipca 2019

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na 1 rok studiów stacjonarnych 1 stopnia w roku akademickim 2019/2020 w 2 turze:

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia dnia 19 lipca 2019 r (piątek) godz. 9.00 - w SG-4.


Warszawa, 12 lipca 2019

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na 1 rok studiów stacjonarnych 1 stopnia i jednolite 5-letnie studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020:

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na 1 rok studiów niestacjonarnych 1 stopnia w roku akademickim 2019/2020:

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia godz. 9.00 - 12.00 w SG-4. w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:

  • 15 lipca (poniedziałek) zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, D, E, F, G , H, I,
  • 16 lipca (wtorek) zakres nazwisk (pierwsza litera) - J, K, L, Ł, M, N, O, P,
  • 17 lipca (środa) zakres nazwisk (pierwsza litera) - R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

Warszawa, 10.05.2019

Wykaz Przychodni Lekarskich

Badanie wykonujemy w miejscu zamieszkania.

Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby jak i wydającej skierowanie szkoły. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań przez inne placówki. Koszty ponosi kandydat.

Za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do AWF.


Warszawa, 10.04.2019

Kandydaci na studia w AWF Warszawa, mogą pobrać imienne skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy, które znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata- WYBRANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA - WYDRUKI.


System Elektronicznej Rekrutacji

Brak elementów do wyświetlenia