Rekrutacja 2017/2018

Wydział Wychowania Fizycznego  

Kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia stacjonarne
1.Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.  
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów).
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
a) pływanie (0-24 punktów),
b) dwie dyscypliny sportowe do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-24 punktów za każdy egzamin sprawnościowy).
3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

 


Kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia niestacjonarne
1.Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego. 
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów).
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
a) pływanie (0-24 punktów),
b) dwie dyscypliny sportowe do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-24 punktów za każdy egzamin sprawnościowy).
3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Uczelnia zastrzega sobie prawo niepodjęcia kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów nie mniej niż 40 osób.


Kierunek sport studia I stopnia stacjonarne
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów).
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
Jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa) (0-24 punktów pomnożona razy 3).
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.


Wydział Turystyki i Rekreacji

 
Kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia stacjonarne
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-96 punktów).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz z dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego. W przypadku wyniku maturalnego z języka obcego, uzyskane punkty mnożone są przez 2.
Kandydatowi, który legitymuje się świadectwem dojrzałości uzyskanym według „starej matury" wynik egzaminu pisemnego z języka obcego (jeden do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) przeliczony na punkty zostanie pomnożony przez 2 .


Kierunek turystyka i rekreacja studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzony w języku angielskim.  Studia są płatne (5240 zł za semestr) i prowadzone są w trybie stacjonarnym.

1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-96 punktów).

 Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz z dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego. W przypadku wyniku maturalnego z języka obcego, uzyskane punkty mnożone są przez 2.

Kandydatowi, który legitymuje się świadectwem dojrzałości uzyskanym według „starej matury" wynik egzaminu pisemnego z języka obcego (jeden do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) przeliczony na punkty zostanie pomnożony przez 2  W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z najwyżej zdanego języka obcego nowożytnego na świadectwie maturalnym.W sytuacji niezrekrutowania grupy czterdziesto-osobowej, studenci zakwalifikowani na studia prowadzone w języku angielskim - mają gwarancje przyjęcia na studia stacjonarne bezpłatne w ramach limitu rankingowego.

Studenci studiujący w języku angielskim, w programie studiów mają rozszerzony kurs języka francuskiego.

Studenci, którzy uzyskają wymagany poziom znajomości języka francuskiego, na podstawie umowy z Universite du Sud Toulon-Var (Francja)mogą kontynuować kształcenie w semestrze piątym w Universite du Sud Toulon-Var i uzyskać Licence Professionnelle Hôtellerie Restauration mention Management de Projets Touristiques Durables. Kontynuując studia semestrze szóstym w macierzystej uczelni, student uzyskuje drugi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – licencjat.


Wydział Rehabilitacji 


Kierunek fizjoterapia jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-40 punktów).
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie próby sprawności fizycznej:
1) przepłynięcie dystansu 50 metrów wybranym przez kandydata stylem, zgodnym z przepisami Polskiego Związku Pływackiego.
2) bieg na dystansie 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn.
Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby (0-20 punktów) za każdą próbę sprawności.

3) W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.


Kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia stacjonarne

1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

2. Kandydat rozwiązuje ankietę predyspozycji osobowościowych.


 Kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia niestacjonarne (pomostowe)
1. Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej.
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów – nie mniej niż 60 osób.


Kierunek terapia zajęciowa studia I stopnia stacjonarne 

1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.