Trener personalny

Ogłaszamy nabór na V edycję studiów podyplomowych TRENER PERSONALNY. Składanie dokumentów trwa do 15.10.2018 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów listopad 2018 r. Planowany koszt studiów (2 semestry) około 5300,00 zł.

Studia podyplomowe obejmują 250 godzin dydaktycznych i mają charakter praktyczny. Celem jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na studia dla Wydziału Wychowania Fizycznego (pobierz);
- dowód osobisty;
- dyplom ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm;
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
- potwierdzenia semestralnych wpłat.

Szczegółowe informacje o studiach.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa do 15 października 2018 roku. Kontakt.

data publikacji: 2017.11.02