Podsumowanie V Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji Fizycznej w Polsce

W przeddzień Święta Uczelni, 28 listopada 2016 roku, tradycyjnie już od pięciu lat Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego miała zaszczyt gościć Uczestników „Debaty o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce". W Auli Uczelni zgromadziło się ponad 90 osób. Wśród nich byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pani Beata Kosiec, Akademickiego Związku Sportowego – Pan dr Bartłomiej Korpak i Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Pan Zbigniew Krzyżanowski, warszawskiego samorządu – Pan Paweł Lech z Rady Miasta Stołecznego Warszawy i Pan Paweł Michalec – Wiceburmistrz Dzielnicy Targówek. Przybyli również Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. nzw. dr hab. Tomasz Frołowicz, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. nzw. dr hab. Michał Spieszny oraz reprezentanci Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Po raz pierwszy od pięciu lat, dzięki staraniom Pani Ewy Bujalskiej z Biura Promocji Uczelni, w znaczącej liczbie pojawili się na Debacie dziennikarze: PAP, Informacyjnej Agencji Radiowej, Gazety Wyborczej, Gazety Dziennik Prawny. Niezmiennie wytrwałym i „od zawsze" licznym uczestnikiem obrad Debaty byli nauczyciele warszawskich szkół oraz pracownicy, doktoranci i studenci AWF Warszawa. Ważnym elementem debaty byli wolontariusze, studenci pierwszego roku kierunku wychowanie fizyczne, pracujący nad jej przygotowaniem oraz służący wszelką możliwą pomocą uczestnikom.

Spotkanie otworzył JM Rektor prof. nzw. dr hab. Andrzej Mastalerz, wskazując na znaczenie kondycji fizycznej w życiu człowieka i potrzebę, w świetle dostępnych wyników badań, otoczenia jej systematyczną ogólnospołeczną troską. Same obrady poprowadziła Pani Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń prof. dr hab. Monika Guszkowska. Głos kolejno zabierali Państwo: dr Janusz Dobosz, prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, dr Renata Czarniecka, dr Elżbieta Olszewska, prof. dr hab. Monika Guszkowska, dr Hanna Nałęcz, Pan Paweł Michalec. Prelegenci wskazali na udokumentowane naukowo fakty związane z pogarszaniem stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce, rosnącym zagrożeniem epidemią nadwagi i otyłości, obniżaniem się aktywności fizycznej w kolejnych pokoleniach, związkami między rozwojem biologicznym i motorycznym a rozwojem psychicznym, w tym poznawczym oraz społecznym dziecka. Na końcu Pan Burmistrz przedstawił uruchomiony przez Dzielnicę Targówek wspólnie z AWF Warszawa lokalny program badań kondycji fizycznej pierwszoklasistów. Dyskusję zamknęła otwarta debata wszystkich uczestników spotkania oraz poczęstunek.

Wydaje się, że tematyka Debaty zapadła w pamięć wszystkim uczestnikom, a silna obecność mediów pozwoli upowszechnić wiedzę o rozwoju i sprawności fizycznej młodego pokolenia, przedstawić rodzące się zagrożenia i zbudować ramy społecznej dyskusji w tej dziedzinie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

data publikacji: 2016.12.01