Plan konferencji naukowych na rok 2018

Lp.
Nazwa konferencji
Termin
Miejsce
Organizator
Kierownik konferencji
Osoba odpowiedzialna
1.
Nowe trendy i zjawiska w turystyce. Kontrowersyjne oblicza turystyki.
30.01.2018
AWF Warszawa/
WTiR, sala konferencyjna
WTiR / Katedra Turystyki
dr Piotr Majdak
p.majdak@wp.pl
2.
IX Konferencja Naukowo-szkoleniowa „Forum praktyków – Skoliozy” – Wady postawy
16.03.2018
AWF Warszawa/ AULA
WR / Katedra Fizjoterapii
mgr Katarzyna Guzek
forumpraktykow-skoliozy@awf.edu.pl
3.
Nowe trendy i zjawiska w turystyce. Turystyka zrównoważona w przestrzeni miejskiej.
10.04.2018
AWF Warszawa/
WTiR, sala konferencyjna
WTiR / Katedra Turystyki
dr Piotr Majdak
p.majdak@wp.pl
4.
Turystyka historyczno-militarna – tradycje i współczesność.
17.04.2018
Garnizonowy Dom Kultury,
Al. Niepodległości 141, Warszawa
WTiR / Katedra Turystyki,
dr hab. Stanisław Piekarski
5.
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda”.
18-19.05.2018
AWF Warszawa/
AULA
WR / Katedra Fizjoterapii
doc. dr Paweł Targosiński
pawel.targosinski@awf.edu.pl
6.
Współczesne oblicza rekreacji” – II Wydziałowa Konferencja.
22.05.2018
AWF Warszawa/
WTiR
WTiR / Katedra Rekreacji
dr Anna Leś
les.anna@wp.pl
7.
XII Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa „Nie zamykajcie się w halach sportowych”. Edukacja plenerowa – szansą na podniesienie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego we współczesnej szkole.
25.05.2018
Filia AWF w Białej Podlaskiej
WWFiS / Katedra Teorii i Praktyki Sportu;
WTiZ;
Litvijas Sporta Pedagogijas Akdemija w Rydze
dr Anna Bodasińska
anna.bodasinska@awf-bp.edu.pl
8.
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”.
08.06.2018
AWF Warszawa/
AULA, sale seminaryjne
WR
dr hab. Izabela Rutkowska
izarutkowska7@tlen.pl
9.
Nowe trendy i zjawiska w turystyce. Turystyka w Internecie – Internet w turystyce.
19.06.2018
AWF Warszawa/
WTiR, sala konferencyjna
WTiR / Katedra Turystyki
dr Piotr Majdak
p.majdak@wp.pl
10.
Seminarium „Joga i relaksacja w terapii”.
22.09.2018
AWF Warszawa/
Sale gimnastyczne, pawilon sportów walki
WR / Katedra Nauk Przyrodniczych
dr Ida Wiszomirska
ida.wiszomirska@awf.edu.pl
11.
IV konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie – człowiek w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności.
28.09.2018
AWF Warszawa/
AULA
WR / Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
malgorzata.wojciechowska@awf.edu.pl
12.
XVII Warsztaty Antropologiczne im. Janusza Charzewskiego „Mineralizacja tkanki kostnej i jej uwarunkowania w różnych etapach ontogenezy”.
16.11.2018
AWF Warszawa / AULA
WWF / Katedra Nauk Biologicznych
dr Monika Łopuszańska-Dawid
mld@awf.edu.pl
13.
I konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Forum Praktyków- Geriatria” rehabilitacja i opieka nad osobami w wieku geriatrycznym.
07.12.2018
AWF Warszawa / AULA
WR / Katedra Rehabilitacji
dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
14.
Nowe trendy i zjawiska w turystyce. Czas wolny. Konteksty teoretyczne – percepcja – programowanie.
11.12.2018
AWF Warszawa/
WTiR, sala konferencyjna
WTiR / Katedra Turystyki
dr Piotr Majdak
p.majdak@wp.pl