Plan konferencji naukowych na rok 2012

PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego W Warszawie na 2012 rok

Konferencje międzynarodowe

L.p. Nazwa konferencji Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna
1. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda" nt. „Kompleksowa terapia w urazach i schorzeniach kręgosłupa" maj AWF
Warszawa
Katedra Fizjoterapii, Katedra Psychospo-łecznych Podstaw Rehabilitacji AWF Warszawa, Akademia Interschool Doc. dr Paweł Targosiński,
Dr Witold Rekowski,
Małgorzata Jarosz-Milik
2. IV Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie wrzesień Lublana, Słowenia Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie Prof. Dr. Lev Kreft – gospodarz oraz
Prof. dr hab.
Jerzy Kosiewicz,
prezydent MTNSS

Konferencje krajowe

L.p. Nazwa konferencji Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna
1. Ogólnopolskie Sympozjum Zakładów Pływania i Ratownictwa Wodnego – z udziałem gości zagranicznych 12-13 kwietnia AWF Warszawa Zakład Pływania
i Ratownictwa Wodnego
AWF Warszawa
Doc. dr Zdzisław Szwarc
2. Fizjoterapia u pacjentów z problemem nietrzymania moczu kwiecień Instytut Onkologii,
AWF Warszawa
Katedra Rehabilitacji AWF Warszawa Dr Hanna Tchórzewska-Korba,
Dr Krzysztof Graff
3. Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej w badaniach młodych naukowców" 25
maja
AWF Warszawa Wydział Turystyki i Rekreacji
AWF Warszawa
Dr Joanna Kalecińska
4. VI Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów 11-12
maja
AWF Warszawa Studenci II roku studiów doktoranckich
AWF Warszawa
Mgr Monika Lipińska
Mgr Mirosław Bembnowicz
5. XI Konferencja „Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego" 18
maja
AWF Warszawa Zakład Statystyki i Informatyki oraz Zakład Fizjologii AWF Warszawa Dr hab. n. med. prof. nzw. AWF Andrzej Wiśniewski
6. Wykorzystanie technik informatycznych w diagnozie kondycji fizycznej Polaków wrzesień AWF Warszawa,
Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej
Zakład Teorii Wychowania Fizycznego
AWF Warszawa
Dr Sylwia Nowacka-Dobosz, Dr Janusz Dobosz
7. II Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie wrzesień Olejnica – AWF Wrocław AWF Wrocław, Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie Dr Katarzyna Salamon,
Dr Tomasz Michaluk oraz prof. dr hab.
Jerzy Kosiewicz,
prezes PTNSS
8. Tradycja Korczakowska – nieznane karty, nowe przesłania 19 października AWF Warszawa Wydział Turystyki
i Rekreacji
AWF Warszawa
Dr hab. prof. nzw. AWF
Monika Guszkowska
9. Kultura fizyczna a socjalizacja 20 października Dom Rekolekcyjno-Formacyjny
W-wa Bielany
Zakład Socjologii AWF Warszawa/SALOS RP Dr hab. prof. nzw. AWF Zbigniew Dziubiński
10. Dobra praktyka badawcza w naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu 26 października AWF Warszawa Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa Dr Joanna Różyńska
(Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki)
11. Wychowanie fizyczne i zdrowotne w podstawie programowej 14
grudnia
AWF Warszawa Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego AWF Warszawa Dr Alicja Paszkiewicz
12. Aktywność fizyczna i społeczna ludzi trzeciego wieku 22-23 listopada PKOl, AWF Warszawa Katedra Nauk Humanistycznych AWF Warszawa, PAOl, PKOl,
Fundacja ,,Centrum Edukacji Olimpijskiej"
Dr hab. prof. nzw. AWF
Jerzy Nowocień
13. XV Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskiego pt.: „Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym" 23
listopada
AWF Warszawa Zakład Antropologii, Katedra Antropologii i Biologii, Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa Dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Buśko
Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska
14. Dokumentacja w fizjoterapii na poziomie edukacji akademickiej i podyplomowej 27-29 listopada Reha Plus – sale seminaryjne lub AWF Warszawa – do uzgodnienia Reha Plus przy współpracy z wyższymi szkołami z Niemiec, Holandii, Belgii,
Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa – współorganizacja, patronat naukowy
Dr Agnieszka Stępień
15. Turystyka i rekreacja 30
listopada
AWF Warszawa Wydział Turystyki i Rekreacji
AWF Warszawa
Dr hab. prof. nzw. AWF Ludwik Mazurkiewicz
16. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 1
grudnia
AWF Warszawa Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa,
Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów „YEAP POLSKA"
Mgr Cezary Sławuszewski
17. Seksualność niepełnosprawnych grudzień AWF Warszawa AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji, Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji, Zakład Problemów Społecznych, Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej Dr hab. n. med. prof. nzw. AWF
Zbigniew Lew-Starowicz