Plan konferencji naukowych na rok 2019

PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na 2019 rok

 

Lp.

Nazwa konferencji

Termin

Miejsce

Organizator

Kierownik konferencji

Osoba odpowiedzialna

1.

X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Forum praktyków – Skoliozy”,

Fizjoterapia w leczeniu operacyjnym.

15.03.2019

AWF Warszawa/ AULA

WR / Katedra Fizjoterapii

mgr Katarzyna Guzek

guzek.kasia@gmail.com

2.

Nowe trendy i zjawiska w turystyce. Czas wolny. Konteksty teoretyczne – percepcja – programowanie.

05.04.2019

AWF Warszawa

Sala konferencyjna WTiR

WTiR / Katedra Turystyki

dr Piotr Majdak

p.majdak@awf.edu.pl

3.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl rehabilitacyjna prof. Andrzeja Seyfrieda”.

Bark – następstwo ewolucji.

17-18.05.2019

AWF Warszawa/

AULA

WR / Katedra Fizjoterapii

doc. dr Paweł Targosiński

pawel.targosinski@awf.edu.pl

4.

IV konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie – współczesne pielęgniarstwo w nauce i praktyce”.

27.09.2019

AWF Warszawa/

Sw. 4, sala 56

WR / Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr n. med. Małgorzata Wojciechowska

malgorzata.wojciechowska@awf.edu.pl

5.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Forum Praktyków – Pediatria” Techniki manualne wykorzystywane w procesie fizjoterapii dzieci i młodzieży.

15.11.2019

AWF Warszawa/

AULA

WR / Katedra Rehabilitacji

dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

grazynakuzmicka@tlen.pl

6.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.

16.11.2019

AWF Warszawa/

Hala Gier

WR

dr Piotr Czyżewski

panpiotr@o2.pl

7.

Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji.

5-6.12.2019

AWF Warszawa/

Sale wykładowe

WWF / Katedra Nauk Biomedycznych

prof. dr hab. Czesław Urbanik

czeslaw.urbanik@awf.edu.pl