Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, skr. pocz. 55, 00-968 Warszawa

  Gmach Główny  [parter, pokój 115]

  Plan uczelni - pkt. nr 6

tel.   (22) 834 37 02,   (22) 834 04 31 wew. 391