Trener przygotowania motorycznego

Zapraszamy na II edycję studiów podyplomowych trener przygotowania motorycznego. Celem kształcenia  jest wyposażenie uczestników studiów w specjalistyczną wiedzę z zakresu przygotowania motorycznego zawodników różnych dyscyplin sportu.

Założenia studiów:
*pozyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu nauk biomedycznych, które pomogą zrozumieć procesy zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego o różnym stopniu natężenia
*pozyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu przygotowania motorycznego zawodników różnych dyscyplin sportu (efekty kształcenia)

Kandydaci na studia podyplomowe to absolwenci kierunków studiów: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, ponadto trenerzy różnych dyscyplin sportu, którzy posiadają co najmniej ukończone studia I stopnia.
Studia mają charakter praktyczny,  obejmują 255 godzin dydaktycznych (2 semestry) realizowanych w sesjach weekendowych . Planowany termin rozpoczęcia zajęć listopad 2018 r. Planowany koszt około 5700.00 zł.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia (dla wydziału wf); (wniosek)
  • dowód osobisty;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
  • 2 zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm

Dokumenty należy składać w Centrum Kształcenia Podyplomowego do 31.10.2018 r.

data publikacji: 2017.12.04