Relaksacja i joga

Zapraszamy na XIII edycję, którą planujemy rozpocząć wiosną 2019 r. Koszt studiów (3 semestry) około 6000,00 zł.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe. Zaleca się posiadanie umiejętności poprawnego wykonywania podstawowych pozycji jogi ( asan ).

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na studia dla Wydziału Rehabilitacji (pobierz);
- dowód osobisty;
- dyplom ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm;
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
- potwierdzenia semestralnych wpłat.

Studia obejmują 350 godzin dydaktycznych i mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z relaksacji i jogi. Absolwent studiów będzie umiał podejmować działania w zakresie ćwiczeń hatha jogi.

Szczegółowe informacje o studiach.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa.

Kontakt.

data publikacji: 2018.11.16