XXI Międzynarodowy Kongres Naukowy „Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich” (“Olympic Sport and Sport for All”)

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zorganizowała w dniach 14-16.09.2017 wraz z partnerem Polskim Komitetem Olimpijskim oraz we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Uniwersytetów Kultury Fizycznej i Sportu  (International Association of Physical Education and Sport Universities) XXI Międzynarodowy Kongres Naukowy „Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich” (“Olympic Sport and Sport for All”). Była to trzecia edycja tego kongresu organizowana przez AWF Warszawa oraz czwarta organizowana w Polsce. Kongres przygotowany został pod kierownictwem organizacyjnym dr hab. prof. AWF Michała Lenartowicza i naukowym prof. dr hab. Moniki Guszkowskiej.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia teorii i praktyki sportu wyczynowego, sportu rekreacyjnego zarówno w ich biomedycznym, jak i społecznym wymiarze. Ponad 150 delegatów z 14 krajów miało możliwość przedstawienia swoich wystąpień naukowych w formie ustnej i plakatowej oraz udziału w warsztatach naukowych i dodatkowych sympozjach. Ze względu na dużą reprezentację delegatów z krajów byłego bloku wschodniego i samej Rosji (24 delegatów) kongres stanowił dosyć unikalną obecnie w Polsce możliwość wysłuchania informacji o badaniach sportu i praktyce szkolenia w tych krajach oraz ciekawych dyskusji.

Naukowy profil kongresu znalazł swoje odzwierciedlenie w wystąpieniach zaproszonych mówców, wśród których znaleźli się teoretyk sportu, prof. Henryk Sozański (AWF Warszawa), psycholog prof. Jan Blecharz (AWF Kraków), antropolog prof. David Howe (Loughborough University w Wielkiej Brytanii), biomechanik prof. Vesa Linnamo (University of Jyväskylä, Finlandia), pedagog prof. Vladimir Platonow, National University of Physical Education and Sport of Ukraine) oraz biomechanik prof. Mikhail Shestakov, Training Center of Russian National Team). Lista zaproszonych mówców i tematyka wystąpień pozwoliły zaobserwować wielowymiarowy charakter badań sportu i kultury fizycznej obejmujący także m.in. problematykę sportu osób niepełnosprawnych.

Kongres Naukowy „Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich” w roku 2017 objął patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Sponsorami Kongresu byli firma Veolia i Bank Zachodni WBK Grupa Santander realizujący z AWF Warszawa program Santander Universidades.

Bardzo ważnymi elementami kongresu były wydarzenia takie jak panel dyskusyjny Sportowej Akademii Veolii (Veolia’s Sports Academy (SAV) Young athletes: opportunities and challenges) i Sympozjum „Social Inclusion and Volunteering in Sport Clubs" realizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego Erasmus +.

XXII kongres International Association of Physical Education and Sport Universities odbędzie się w roku 2018 w Tibilisi w Gruzji i jest organizowany przez Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport.

Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie warszawskiego kongresu pracownikom naukowym i administracyjnym AWF Warszawa!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

data publikacji: 2017.09.22