Uniwersytet Trzeciego Wieku AWF Warszawa - inauguracja roku 2017/2018

We wtorek 3 października br. już 7 raz słowa "Gaudeamus igitur" obwieściły początek nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Akademii Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/18  przybyło blisko 160 słuchaczy, których po wakacyjnej przerwie przywitała Prezes UTW AWF prof. Ewa Kozdroń.

W tym roku uroczystość zaszczycili swoją obecnością JM Rektor AWF prof. Andrzej Mastalerz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, Prezes UTW im. Haliny Szwarc Irena Moskal oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa w osobach Prezesa Zbigniewa Sikory oraz członka Zarządu dr Joanny Kalecińskiej. JM Rektor AWF wyraził swoje zadowolenie widząc tak licznie przybyłych słuchaczy i uroczyście otworzył nowy rok akademicki. Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, który zaprosił słuchaczy na Bielańskie Dni Seniora. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF Zbigniew Sikora zaprosił seniorów UTW AWF do współpracy jak również do spędzania czasu wolnego w Klubie Relax Qultura, którego uroczyste otwarcie nastąpi 10 października br. o godzinie 13.00.
Po części oficjalnej prof. Ewa Kozdroń nagrodziła drobnymi upominkami oraz podziękowała Radzie Słuchaczy i Starościnom za owocną pracę w poprzednim roku akademickim.

Fotorelacja z wydarzenia

data publikacji: 2017.10.05