Przedsiębiorcza młodzież

W ramach miejskiego Programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020" realizowany jest projekt „Przedsiębiorcza młodzież", który jest współfinansowany przez m. st. Warszawę, a prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Program adresowany jest m. in. do studentów warszawskich uczelni oraz młodych mieszkańców Warszawy w wieku 13 – 26 lat. Jego celem jest wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową.

Uczestnicząc w programie studenci będą mieli możliwość realizowania własnych działań społecznych, których koszty, w kwocie do 1500 zł, będą sfinansowane w ramach programu.

Aby wziąć udział w programie i móc otrzymać dofinansowanie działań społecznych wystarczy przesłać zgłoszenie pomysłu inicjatywy, w wersji elektronicznej - formularz.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału i zgłaszania projektów są dostępne na stronie:

www.pcyf.org.pl (zakładka: programy/realizowane/przedsiębiorcza młodzież/projekty społeczne)

Termin zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału!

data publikacji: 2017.03.29