Profesor Zbigniew Trzaskoma 1948 - 2017

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 25 grudnia 2017 r. zmarł w wieku 69 lat

ŚP.

Dr hab. prof. AWF ZBIGNIEW TRZASKOMA

Ceniony nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, autor wielu prac naukowych z zakresu biomechaniki i teorii sportu. Trener kadry narodowej w łucznictwie w latach 1974 – 1983, międzynarodowy trener w łucznictwie (1970, USA).

Absolwent AWF Warszawa rocznik 1970, związany z uczelnią prawie pół wieku. Karierę akademicką rozpoczął od stanowiska asystenta – stażysty w Zakładzie Teorii Sportu, w 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk wychowania fizycznego, a w roku 2004 doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie teorii sportu.

W ramach działalności naukowo-badawczej odbył dwa zagraniczne staże naukowe, na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1986 r. oraz na Politechnice w Liverpoolu w 1990 r.

Od 2004 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego AWF kolejno w Zakładzie Anatomii i Biomechaniki Katedry Biologicznych Podstaw Rehabilitacji, w Pracowni Kształcenia Osób Niepełnosprawnych Katedry Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, w Zakładzie Kinezyterapii Katedry Fizjoterapii.

Pełnił w uczelni liczne funkcje, m.in.: Kierownika Pracowni Kształcenia Osób Niepełnosprawnych, Prodziekana ds. Nauki Wydziału Rehabilitacji w latach 2005 - 2008, w kadencji 2008 – 2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Indywidualną nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Srebrną odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Medalem 50-lecia Polskiego Związku Łuczniczego, Medalem Honorowym za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego, Złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.

Pamięć o Nim na zawsze pozostanie na kartach historii naszej Alma Mater.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy współczucia

Rektor, Senat

oraz cała społeczność akademicka

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek 5 stycznia 2018 r. o godz. 11.50 w kościele pw. MB Częstochowskiej (murowany) przy ul. Wincentego, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródzieńskim.

data publikacji: 2017.12.28