Prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska 1931 – 2016

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 2 października 2016 r. odeszła

ŚP.

PROF. DR HAB. TERESA ŁASKA-MIERZEJEWSKA

nauczyciel akademicki, naukowiec, wybitna postać polskiej antropologii.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - mgr z zakresu biologii, rocznik '57.

Z naszą Uczelnią związana od roku 1958, w którym podjęła pracę w Zakładzie Antropologii Katedry Biologii i Medycyny Wydziału Wychowania Fizycznego na stanowisku asystenta. Jednocześnie ciągle rozwijała się naukowo, Jej zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół antropologii fizycznej, społecznej i sportowej. W 1966 roku uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych, w roku 1982 stopień doktora habilitowanego a 10 lat później otrzymała tytuł naukowy profesora.

Była honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i przez wiele lat jego wiceprezesem.

Za swoją pracę uhonorowana została: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej

oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy współczucia i żalu

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


 Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek 10 października 2016 r. o godz. 11.00 w sali A na Cmentarzu Komunalnym Północnym.

data publikacji: 2016.10.07