Prof. dr hab. Ryszard Żukowski 1932 - 2017

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 10 października 2017 r. zmarł w wieku 85 lat

Ś.P.

PROF. DR HAB. RYSZARD ŻUKOWSKI

Ceniony nauczyciel akademicki, zasłużony pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

Absolwent AWF Warszawa rocznik 1955, związany z uczelnią od ponad 60 lat. Karierę akademicką rozpoczął od młodszego asystenta w Zakładzie Lekkiej Atletyki, w 1966 roku uzyskał stopień doktora nauk wychowania fizycznego a w 1999 roku otrzymał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej. Pełnił w uczelni liczne funkcje, m.in.: kierownika Zakładu Lekkiej Atletyki, Kierownika Podyplomowych Studiów i Kursów Trenerskich, Kierownika Trenerskiego Studium Podyplomowego, Prorektora ds. dydaktyki w latach 1996–1999, Dyrektora Instytutu Sportu w latach 1999-2002. Od kilkunastu lat Jego aktywność zawodowa i społeczna była związana z Filią AWF w Białej Podlaskiej.

Wychował wielu szkoleniowców i nauczycieli. Spod Jego ręki wyszło przeszło 400 magistrów, 150 trenerów i kilku doktorów. Był autorem i współautorem kilkuset prac i artykułów naukowych, m.in. z dziedziny teorii sportu, ruchu olimpijskiego i fair play.

Posiadał uprawnienia trenera  I klasy w lekkiej atletyce, w latach 1962-1963 był trenerem kadry narodowej naszych lekkoatletów.

Wielokrotnie odznaczany, m.in.: Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od wielu lat aktywnie działał w Polskiej Akademii Olimpijskiej i Klubie Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Pamięć o Nim na zawsze pozostanie na kartach historii naszej Uczelni.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy współczucia

Rektor, Senat

oraz cała społeczność akademicka

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w środę 18 października 2017 r. o godz. 12.15 w Kościele św. Jozafata w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 90, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym – Powązki.

data publikacji: 2017.10.11