Podsumowanie obchodów Święta Uczelni

Dnia 29 listopada 2017 r. odbyło się Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z okazji Święta Uczelni. Tego dnia nasza Uczelnia obchodziła 88 rocznicę działalności. JM Rektor prof. Andrzej Mastalerz zainaugurował Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu powitaniem gości, członków Senatu, studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

Ceremonię swoją obecnością zaszczycili: Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera, przedstawiciele uczelni warszawskich i zamiejscowych, przedstawiciele duchowieństwa, Straży Miejskiej i Policji oraz przedstawiciele związków sportowych.
Swoją obecnością zaszczyciła nas także Pani Irena Szewińska – Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także Pan Jacek Bączkowski prezes Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Gościem honorowym Święta Uczelni był prof. dr hab. Józef Lipiec, któremu w trakcie uroczystości nadano tytuł Doktora Honoris Causa.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym pracownikom Uczelni oraz wyróżniono trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe.

Ważnym punktem obchodów było wręczenie dyplomów doktora habilitowanego oraz promocja doktorów nauk o kulturze fizycznej.

Następnie dwóch studentów AWF Warszawa odebrało nagrody Santander Universidades w postaci grantów ufundowanych przez Bank Zachodni WBK. Nagrody wręczała przedstawicielka Banku Zachodniego WBK Pani Milena Wilska.

Podczas uroczystego Święta Uczelni nadano dyplom doktora honoris causa prof. Józefowi Lipcowi . Prof. Józef Lipiec jest wybitnym uczonym, twórcą szkoły filozoficznych badań poświęconych kulturze fizycznej, nauczycielem i wychowawcą kadr naukowych i studentów, człowiekiem niezwykłej kultury, mądrości, wrażliwości społecznej i moralnej. Laudację na cześć prof. Lipca wygłosił prof. Zbigniew Dziubiński.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił chór Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa".

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.


Listy gratulacyjne przesłali:

- Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Prof. Kazimierz Furtak, Przewodniczący Centralnej Komisji Stopni i Tytułów

- Prof. Wojciech Nowak, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Prof. Stanisław Michałowski, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

- Prof. Jarosław Górniak, Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

data publikacji: 2017.11.30