"Legia Akademicka" w AWF Warszawa

16.12.2017 w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zainaugurowano realizację pilotażowego programu koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Program jest realizowany w ramach porozumienie pomiędzy MON i MNiSW oraz umów MNiSW z uczelniami, które zgłosiły do niego akces. W województwie mazowieckim do realizacji programu zgłosiło się osiem uczelni wyższych, w tym AWF Warszawa.
Formalne wnioski o udział w programie złożyło 35 studentów i studentek z naszej uczelni. W spotkaniu inauguracyjnym ze studentami wzięli udział prorektor ds. studenckich i kształcenia AWF Warszawa, prof. Michał Lenartowicz, pełnomocnik rektora do realizacji projektu Legii Akademickiej w AWF Warszawa, dr Stefan Zakrzewski oraz mjr Grzegorz Majka z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) w Warszawie nadzorujący realizację projektu w województwie warszawskim.
Prorektor Lenartowicz poinformował o ogólnych założeniach projektu i zaangażowaniu Uczelni w realizację części teoretycznej szkolenia (30 godz. dydaktycznych) oraz współpracy z WSzW i WKU. Mjr Majka przekazał informacje o szczegółowych założeniach i uwarunkowaniach projektu, zachęcał studentów do rozważenia zawodowej służby wojskowej oraz odpowiadał na pytania studentów dotyczące projektu Legii Akademickiej i szkolenia na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
Po części wstępnej spotkania dr Zakrzewski przeprowadził pierwsze zajęcia zgodnie z zatwierdzonym programem szkolenia w zakresie modułu podstawowego części teoretycznej.

Terminy zajęć dydaktycznych dla studentów AWF Warszawa.

Więcej informacji na http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

data publikacji: 2017.12.19