"Olympic Sport and Sport for All" XXI International Scientific Congress

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszenia Uniwersytetów Kultury Fizycznej i Sportu (International Association of Physical Education and Sport Universities) oraz Polskim Komitetem Olimpijskim organizuje XXI Międzynarodowy Kongres „Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich" ("Olympic Sport and Sport for All"), który odbędzie się w terminie 14-16.09.2017 r.  w Warszawie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia teorii i praktyki sportu wyczynowego, sportu rekreacyjnego zarówno w ich biomedycznym, jak i społecznym wymiarze. Organizatorzy przewidują sesje wystąpień ustnych i plakatowych. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. Prezentacje ustne są możliwe także w języku rosyjskim.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegóły Kongresu


Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, International Association of Physical Education and Sport Universities and Polish Olympic Committee organize XXI International Congress "Olympic Sport and Sport for All", which will be held on September 14-16 in Warsaw, Poland.

Congress themes include theory and practice of elite sport training and competition from the point of view of both biomedical and social sciences. Organizers invite oral and poster sessions. Official conference language is English. Oral presentations may be provided in English and Russian.

Congress will be held in the seat of Polish Olympic Committee and at the campus of Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland.

You are warmly welcome to Józef Piłsudski University of Physical Education and Warsaw!

General information

data publikacji: 2017.04.19