Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a osobowość

W imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a osobowość oraz spotkaniu wigilijno-świątecznym, które odbędą się w sobotę 9 grudnia 2017 roku w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00.

Patronatem Honorowym objął Sympozjum Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem sympozjum jest ukazanie wielowymiarowych związków występujących między kulturą fizyczną a osobowością. Przedstawione zostaną zagadnienia oryginalne i przygotowane przez najwybitniejszych intelektualistów, którzy zajmują się problematyką kultury fizycznej z różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych oraz różnych dyscyplin naukowych, w tym między innymi filozofii, socjologii, psychologii, historii i pedagogiki.

Uczestnicy zostaną obdarowani monografią pod redakcją naukową prof. dr. hab. Zbigniewa Dziubińskiego i dr. hab. Krzysztofa W. Jankowskiego zatytułowaną Kultura fizyczna a osobowość, na którą składa się 33 poznawczo interesujące rozdziały, przygotowane przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych.

Sympozjum zostanie poprzedzone okolicznościową Mszą św. w intencji Salezjanek, Salezjanów, Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP (w jej jubileusz 25-lecia) oraz wszystkich ludzi sportu, która odbędzie się tamtejszej kaplicy o godz. 9.00. Mszy św. przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi ks. Tadeusz Rozmus SDB, Radca Generalny Regionu Europa Środkowo-Północna Towarzystwa Salezjańskiego w Rzymie.

Więcej informacji oraz program.

data publikacji: 2017.11.30