Nowy blog organizacji AIESEP

Organizacja AIESEP (The International Association of Physical Education in Higher Education) uruchomiła nowy kanał komunikacji ze specjalistami nauk o kulturze fizycznej, w tym szczególnie pedagogami, badaczami i praktykami wychowania fizycznego. Na blogu znajdują się informacje o spotkaniach naukowych AIESEP i innych organizacji naukowych, różnorodnych projektach dotyczących wychowania fizycznego i sportu, komunikaty z badań, ogłoszenia staży naukowych i oferty pracy.

Zachęcam do korzystania z blogu (https://aiesep.blog/)  i strony internetowej AIESEP (http://aiesep.org/) oraz rozważenia członkostwa w tej unikalnej organizacji skupionej na badaniu i doskonaleniu procesu wychowania fizycznego i kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego.

AIESEP to międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca uczelnie i instytucje kształcące profesjonalistów z zakresu kultury fizycznej. Do celów jej działalności należy umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń, m. in. poprzez wspólne projekty badawcze, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i stosowanym, czy też tworzenie bazy danych na temat badań w zakresie wychowania fizycznego.

Przedstawiciel AWF Warszawa
w Zarządzie AIESEP
Dr hab. prof. AWF Michał Lenartowicz

data publikacji: 2018.01.15